TONNES HAVNE- OG BÅTFORENING

HAVNEREGLEMENT

I.

Tonnes Havn er primært bygget for å sikre en trygg havneplass for fiskere og andre brukere av sjøen til næring, nødvendig ferdsel og fritidsbruk.

II.

Prioritering for tildeling av båtplasser skal være:

1. Aktive fiskere fra Konsvik krets (Sydsiden av havnen – H2).

2. Næring fra ferdsel på havet fra Konsvik krets.

3. Brukere av havet til nødvendig ferdsel fra Konsvik krets.

4. Fritids- og rekreasjonsformål for brukere med fast bosted i Konsvik krets.

5. Brukere med bosted i Lurøy kommune forøvrig.

6. Brukere med bosted utenfor Konsvik krets.

III.

Båtplasser tildeles av styret for Tonnes Havne- og Båtforening etter plan og reglement for havnen.

IV.

Ingen fortøying kan gjøres innenfor den delen av moloen som disponeres av Tonnes Havne- og Båtforening uten foreningens godkjenning.

V.

Enhver båt som blir permanent plassert i havna uten godkjenning av Tonnes Havne- og Båtforening (jmf. pkt. IV) kan fjernes uten varsel. Utgiftene til fjerning dekkes av eier og/eller ved salg av båt. For korttidsbesøk henvises til gjestebrygge/almenningskai.

VI.

Fortøying utenfor havna skal ikke være til hinder for fri ferdsel inn og ut av havna.

VII.

Finansiering av båtplasser skjer ved fast innskudd og/eller årlig leie.

Godkjent av Tonnes Havne- og Båtforening i årsmøte den 26.04.99 under sak 4/99.

Godkjent av Lurøy kommunestyre i møte den 28.04.99 under sak 26/99.