Fremleie / utlån av båtplass.

Fremleie eller utlån av båtplass kan kun skje i regi av foreningen.

Eier av båtplass disponerer kun plassen til egen båt.

Ved forespørsel eller ønske om å leie ut, skal medlem kontakte foreninga slik at avtale om dette kan inngås. (Du finner kontaktinfo på hjemmesiden eller ringe nummer som er oppslått på servicehuset).

Dette er en viktig del av foreningens inntekter, noe vi håper medlemmene ser egeninteressen av å bidra til!

Det er derfor viktig at en gir beskjed om en ikke skal bruke plassen til egen båt.

 

Utdrag fra kontrakt vedtatt av årsmøte:

FRAMLEIE

9. *Leier av båtplass, som av en eller annen grunn ikke bruker plassen selv, skal straks- og senest innen 10 dager etter at plassen er ute av drift, melde fra til Tonnes Havne- og Båtforening og angi antatt ledighetstid. Foreningen kan i den tid plassen er ledig, framleie den. Leieinntekten tilfaller foreningen. Leietaker/eier betaler årsleie som vanlig, også for den tiden plassen framleies av THB.

Båter som ligger fortøyd ved båtplassen uten ordnet framleie, vil kunne fjernes uten forutgående varsel. Dersom leieren har leid bort plassen uten utleierens tillatelse, blir båten fjernet for leierens regning og risiko.