GJESTEPLASSER:

Det finnes en egen gjestebrygge når en kommer inn i marinaen.

I tillegg er det gjesteplasser i enden av brygger nr 2 (B brygga).

Plass 12 på A brygga (rett på innsiden av gjestebrygga på utsiden) er også gjesteplass. (Nærmest utløpet av marinaen).

I tillegg kan båser etter avtale benyttes. Du bør da ta kontakt på vakttelefonen 976 99194.

På alle bryggene skal det være strøm (10amp) og drikkevann fra slange.

Betaling skjer gjennom bruk av konvolutt som legges i låst boks på veggen på servicehuset.

Døgnpris inkl strøm er kr 100,-.

Ved opphold over en uke kan det avtales egne priser. Ta kontakt med formann eller kasserer. Telefon nummer finner du på oppslag i marinaen