Kretspriser 2017

Kretspriser 2017

Kretspriser utdeles årlig i kretsene til beste gutt og jente i 18-årsklassen og til en fortjent leder/trener. Prisen består av en pokal med merket til Friidrettens Venners og inskripsjon.

Etter sesongen er det kretsene som nominerer den beste og jente- og gutte-utøveren 18 år, samt leder/trener til å motta kretspremien i de respektive kretser. Tyrving tabellen brukes til hjelp for å skille mellom eventuelle likeverdige prestasjoner/resultater. Premien utdeles i forbindelse med et friidrettsstevne eller de respektive kretsting.

Kretsprisen består av en pokal med merket til Friidrettens Venners og inskripsjon.

For 2017 ble det utdelt 18 kretspriser til jenter, 18 kretspriser til gutter, 18 kretspriser til ledere/trenere - i de 19 kretsene.

14.02.2018 18:50