Välkommen till Finnboda Båtklubb

Finnboda Båtklubb bildades 1948 och hade sin ursprungliga hemmahamn i Alkärret nedanför Finnberget men flyttade till Gäddviken nedanför Operans ateljéer

Klubben är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att lokalt främja båtlivet. Klubben ska verka för god sjösäkerhet, god miljö, samt ett gott kamrat- och sjömanskap. Klubbens ändamål är att samla vänner av båtsport, höja och bevara hågen för sjön, samt bevara intresset för livet på sjön och i skärgården. Klubben ska även tillvarata medlemmarnas intressen beträffande plats för medlems båt i klubbens hamn.

Senaste Nytt 

  • Medlemsavgifter 2024

    Medlemsavgift betalas till  klubbens plusgirokonto 790566-4 inom en månad efter att årsmötet har hållits.

  • Utläggning av dubbla geotextilskärmar i Svindersviken söder om Kvarnholmen. Med start 2024-02-20 kommer geotextilskärmarna att installeras. Geotextilskärmarnaplaneras vara kvar tills 2025-11-30
  • Protokoll Höstmöte 2023 Finnboda Båtklubb. Se medlemssidor/endast för medlemmar
  • Protokoll Årsmöte 2022 Nacka förenade Båtklubbar (NFBK). Se medlemssidor/endast för medlemmar
  • Information från: SBU Svenska Båtunionen & SMB Saltsjön Mälarens Båtförbund. Se Nyheter / Inormation från SBU & SMBr
  • Vid användning av Nacka Båtklubbs hamn. Se medlemssidor/endast för medlemmar

Hamninformation

Vår hemmavik som vi delar med bla dessa båtklubbar: