Välkommen till Finnboda Båtklubb

Finnboda Båtklubb bildades 1948 och hade sin ursprungliga hemmahamn i Alkärret nedanför Finnberget men flyttade till Gäddviken nedanför Operans ateljéer

Klubben är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att lokalt främja båtlivet. Klubben ska verka för god sjösäkerhet, god miljö, samt ett gott kamrat- och sjömanskap. Klubbens ändamål är att samla vänner av båtsport, höja och bevara hågen för sjön, samt bevara intresset för livet på sjön och i skärgården. Klubben ska även tillvarata medlemmarnas intressen beträffande plats för medlems båt i klubbens hamn.

  • Hamnkapten   08-19 46 77
  • Ordförande 0703-495966
  • Kassör o medlemsärenden 070-6643610      
  • Skicka brev till FBK c/o Jan-Åke Gabrielsson Svartbäcksvägen 1, 128 44 Bagarmossen
  • Plusgiro 790566-4

Senaste Nytt        

  • Vaktlistor för säsongen 2021 finns i klubbhuset.
  • Protokoll Årsmöte Nacka förenade båtkubbar (NFBK). Se Medlemssidor / Endast för medlemmar
  • Förtöjning av båt vid Finnboda båtklubbs bryggor. Se medelmssidor
  • RÅD I CORONATIDER. Se nyheter
  • Vid användning av Nacka Båtklubbs hamn. Se medlemssidor/endast för medlemmar

Copyright: Nacka kommun

Hamninformation

Vår hemmavik som vi delar med bla dessa båtklubbar: