Kalender 2024

(*) = oblisgatorisk närvaro, bötesplikt gäller se nedan.

Händelsa                 Vecka    Datum                                        Tid                      Plats 

Årsmöte 2024          12         Torsdag 21/3                            18:30                  Klubbhuset

Sjösättning (*)          19         Söndag 12/5                            08:00-16:00         FBK

Arbetsdagar (*)        21        Söndag 26/5                             09:00-16:00         FBK

Arbetsdag (*)           38        Söndag  22/9                            09:00 -16:00        FBK

Torrsättning (*)        39        Lördag 28/9  Söndag 29/9       08:00-16:00          FBK

Höstmöte                 46        Onsdag 13/11                          18:30                    FBK

(*) 

För sjösättning, torrsättning och arbetsdagar,  gäller att du ska vara med båda dagarna. Vi förhinder (sjukdom o.dyl.) meddela gärna hamnkapten eller någon i styrelsen.  För sjösättning och båtupptag samt arbetsdagar gäller att dagen slutar  när vi är klara dvs hamnkapten avblåser. Eventuella ändringar meddelas på hemsidan och via e-mail.

Varje medlem måste själv ta reda på  vad som gäller för dom angivna dagarna.