Styrelse

Ordförande:  Leif Lindroth              

Tel: 08-6152195   Mob: 073-9840261

Vice ordförande:  Niklas Lindrooth           

Mob: 070-4319121

Kassör:  Jan-Åke "Janne" Gabrielsson          

Mob: 070-6643610

Sekreterare:  Magnus Filipsson       

Mob: 073-5434562

Hamnkapten:  Ulf "Wille" Cedeskog  

Tel: 08-194677    Mob: 070-5933319

Vice hamnkapten: Ulf Edberg   

Mob: 070-2467214

Varvskapten:  Christian "Fabbe" Fabjan              

Mob: 070-3495966

Vice Varskapten:  Christian Haase   

Mob: 070-9290160

Klubbmästare:  Birgitta Rif             

Tel: 08-6151795  Mob: 070-2913819

 

Klubbholmen Härsö

Härsö är sedan 50-talet Nacka Förenade Båtklubbars klubbholme. Klubbholmen är tillgänglig  för våra medlemsklubbars medlemmar.

Härsö ligger mellan Tyresö och Ingarölandet drygt 14 sjömil från Finnboda Båtklubbs hamn på Lat. 59° 12′ 94″ N, Long. 18° 25′ 60″ O, på sjökort 6145

Hamnen

Totalt är ca 50 platser tillgängliga, hamndjup: 0,5-5 m. Förtöjning: Ankare. Vid nordlig vind är ej Härsö en lämplig hamn. Tillgång till toaletter för båtar som ligger på Härsö Det går även bra att tälta på Härsö. Gungor för barnen finns på en liten äng. På Härsö finns ett högt berg, Domkyrkan. Därifrån har man en fantastisk utsikt över Stockholms skärgård, ett måste om man besöker Härsö.

(klicka på bilden för förstoring)

Årsavgiften 2019

OBS!!! Påminner alla om att årsavgiften ska betalas inom 1 månad efter årsmötet dvs 

SENAST den 8/4 2019.

Nya krav på hantering av personuppgifter

Dataskyddsförordningen - GDPR

Som medlem i Finnboda Båtklubb registreras dina personuppgifter i vårt medlems- och båtplatsregister. Ändamålet är att hålla korrekta och uppdaterade register, att kunna kontakta dig per brev, Epost och telefon med kallelser och information, Uppgifter som registreras om dig som medlem och din medsökande är:

Namn

Postadress

Födelsedatum

Telefonnummer

Epost

Båttyp/fabrikat

Båtplats

Kontakta oss (Finnboda Båtklubb) om du inte vill att ovanstående uppgifter skall registreras i vårt medlems-och båtregister.  Om du inte kontaktar oss angående vad vi registreras i vårt medlems-och båtregister så ser vi det som ett samtycke till att vi får registrera och lagra dina personuppgifter i vårt medlems- och båtplatsregister.

Mer information om Dataskyddsförordningen – GDPR se: www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/ 

/ Styrelsen Finnboda Båtklubb

Medlemsmatrikeln:

  1. Register Lämnade uppgifter på blankett vid inträde i klubben används i klubbens databaserade register. Vänligen notera att ni måste meddela om ni inte accepterar detta
  2. E-mail: För att minska kostnader och extra arbete med postutskick har klubben sedan länge en policy att vi kontaktar dig på den e-mailadress som du uppgivit. Del betyder att den är lika viktig att du meddelar ny e-mailadress som övriga adress- och telefonuppgifter