Styrelse

Ordförande:  Christian "Fabbe" Fabjan             

Mob: 0703-495966

Vice ordförande:  Niklas Lindrooth           

Mob: 070-4319121

Kassör:  Jan-Åke "Janne" Gabrielsson          

Mob: 070-6643610

Sekreterare:  Magnus Filipsson       

Mob: 073-5434562

Hamnkapten:  Ulf "Wille" Cedeskog  

Tel: 08-194677    Mob: 070-5933319

Vice hamnkapten: Ulf Edberg   

Mob: 070-2467214

Varvskapten:  Roger Källén              

Mob: 076-5553316

Vice Varskapten:  Christian Haase   

Mob: 070-9290160

Klubbmästare:  Birgitta Rif             

Tel: 08-6151795  Mob: 070-2913819

Klubbholmen Härsö

Datum och aktivitet 2021 är preliminära, beroende på väder och pandemi.

Onsdag 4 MAJ                                     Kl 13-17  Arbetspass, gemensam båttransport kommer att ordnas

Lördag 29 MAJ                                     Kl 10-16 Arbetspass,

Måndag 1 JUN                                      Hamnen öppnar

Söndag 20 SEP                                     Planeringsbesök kommande säsong/stängning av hamnen

Vi medlemmar i båtklubbarna som ingår i Nacka Förenade Båtklubbar, har ett gemensamt ansvar att vårda vår klubbholme. Dels vill vi alla ha en trivsam hamn, dels har vi ett ansvar gentemot Erstavik Fideikommiss som är vår ”hyresvärd.

Härsö är sedan 50-talet Nacka Förenade Båtklubbars klubbholme. Klubbholmen är tillgänglig  för våra medlemsklubbars medlemmar.

Härsö ligger mellan Tyresö och Ingarölandet drygt 14 sjömil från Finnboda Båtklubbs hamn på Lat. 59° 12′ 94″ N, Long. 18° 25′ 60″ O, på sjökort 6145

Hamnen

Totalt är ca 50 platser tillgängliga, hamndjup: 0,5-5 m. Förtöjning: Ankare. Vid nordlig vind är ej Härsö en lämplig hamn. Tillgång till toaletter för båtar som ligger på Härsö. På Härsö finns ett högt berg, Domkyrkan. Därifrån har man en fantastisk utsikt över Stockholms skärgård, ett måste om man besöker Härsö.

(klicka på bilden för förstoring)

Medlemsavgifter 2021

Medlemsavgift betalas till  klubbens plusgirokonto 790566-4 innan sjösättningen.

Belopp, se flik endast för medlemmar

Förtöjning av båt vid Finnboda båtklubbs bryggor

Varje medlem/provmedlem som har båt vid klubbens bryggor är skyldig att se till att hans/hennes båt är ordentligt förtöjd.

Förtöjning i bryggan ska göras i förtöjningsringarna med två förtöjningslinor och förtöjningsfjädrar. Linor och fjädrar ska vara av god kvalitet och i förhållande till båtens storlek.

Förtöjning i bojen ska göras med dubbla spring oavsett om båten är förtöjd med fören eller aktern mot bryggan. 

Båten ska ha minst två godkända fendrar på varje sida av båten vid förtöjning vid klubbens bryggor.

Kontroll av båtens förtöjning bör göras minst en gång per vecka, alternativt dela på uppgiften med någon ”båtgranne”.

Förtöjningarna i brygga och boj justeras/anpassas efter vattenståndet, för att minimera skador på bojarna/bryggorna, och kättingarna.            

Krav på hantering av personuppgifter

Dataskyddsförordningen - GDPR

Som medlem i Finnboda Båtklubb registreras dina personuppgifter i vårt medlems- och båtplatsregister. Ändamålet är att hålla korrekta och uppdaterade register, att kunna kontakta dig per brev, Epost och telefon med kallelser och information, Uppgifter som registreras om dig som medlem och din medsökande är:

Namn

Postadress

Födelsedatum

Telefonnummer

Epost

Båttyp/fabrikat

Båtplats

Kontakta oss (Finnboda Båtklubb) om du inte vill att ovanstående uppgifter skall registreras i vårt medlems-och båtregister.  Om du inte kontaktar oss angående vad vi registreras i vårt medlems-och båtregister så ser vi det som ett samtycke till att vi får registrera och lagra dina personuppgifter i vårt medlems- och båtplatsregister.

Mer information om Dataskyddsförordningen – GDPR se: www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/ 

/ Styrelsen Finnboda Båtklubb

Medlemsmatrikeln:

  1. Register Lämnade uppgifter på blankett vid inträde i klubben används i klubbens databaserade register. Vänligen notera att ni måste meddela om ni inte accepterar detta
  2. E-mail: För att minska kostnader och extra arbete med postutskick har klubben sedan länge en policy att vi kontaktar dig på den e-mailadress som du uppgivit. Del betyder att den är lika viktig att du meddelar ny e-mailadress som övriga adress- och telefonuppgifter