Vaktlistor för säsongen 2024 finns i klubbhuset.

Dagarna på listan som är markerade med S2X avser reserverad vaktplats för sommarliggare vid bryggan då dom måste vakta med ordinarie medlem.

Ni har möjlighet att skriva in era önskemål t.o.m arbetsdagen den 24/4 sen spikas listan.

Sekreteraren  är ansvarig för vaktlistan, som görs i samarbete med grannklubbarna  Segelsällskapet Gäddviken och Svindersviks båtklubb.   Eventuella  byten av vaktpass gör medlemmarna sinsemellan. Vi har ingen ’vaktchef’ utan  byten ska göras mellan medlemmarna.   Har  medlemmar bytt vaktpass med varandra ska detta skrivas in på vaktlistan som  sitter på anslagstavla i klubbhuset.   När medlem  fullgjort sin vakt ska han/hon signera på vaktlistan.   Ingen  vaktar ensam!  Medlem ska  ringa dagen före vakten till sin vaktkompis!  

Kom ihåg  att den som inte gör sitt vaktpass kommer att påföras extra pass nästkommande år.