Tips och tricks

 

Våran fina klubbsång: ( melodi: Put another nicol in)Bara FBK kan sjunga så: FINNBODA BÅTKLUBB den är bäst med båtliv trivs vi alla mest Nu i klubben har vi fest Och skålar, skålar, S K Å ~ Å L Ja, skål för båtar, våra fina båtar Men skåla till för alla nu vi vill Så vi sjunger versen en gång till! FINNBODA BÅTKLUBB den är bäst med båtliv trivs vi alla mest Nu i klubben har vi fest Och skålar, skålar, S K Å ~ Å L

Ha koll på knoparna:

(klicka på bilden för förstoring)

Glöm inte det viktigaste innan du ger dig ut på sjön:

(klicka på bilden för förstoring)

Alla fina sjötermer som gäller till sjöss:

DURK Golvet       inuti båten
DÄCK Golvet utanpå båten
RELING Kanten       på båten, sista kontakt innan man ramlar i
LOVART Bör       man ej spy eller pissa i
KAPELL Uppsamlingsanordning       för måsskit
TAMP Snöre       som kan hålla fast båten
HALKIP Håller       tamp i läge, gör ont att fastna i med stortån
DRAGG Järnskrot,       som skulle ha suttit i tamp, innan det slängdes i vattnet
KOMPASS Synnerligen       dumt ställe att förvara sprit i. Kan också användas       för att hitta och köra på grynnor med större precision
VATTENLINJE Bör       ej gå över rufftaket annat än på ubåtar
SJÖKORT Karta       över vatten som underlättar identifiering av nyss påkörd       grynna
GRYNNA Rörlig       förhöjning av sjöbotten
SLUSS Hiss       för båtar; förvandlas till öppet dårhus på       fredagskvällar
RODER Utrustningsdetalj       för att möjliggöra felnavigering
KÖLSVIN Svinet       under durken
KAPTEN Svinet       ovanpå durken
SEGEL Tygsjok       för att snabbt få omkull en båt i sjön
MAST Åskledare       belamrad med linor och annat bråte
BOM Liggande       mast, vanligen orsak till skallskador när man svänger babord eller       styrbord
BOJ Flytande       fäste för båt, medverkar till att blodkärl i hjärnan       brister vid höga fribord
BÅTSHAKE Käpp       med krok i; brukar komma till användning när 3 promille överskrids
RUFF Utrymme       att förvara kutryggiga och på annat sätt vanskapta människor
GÖSSTAKE Anordning       för att snabb kastrering av män på hala däck
KOJ Undermålig       sovplats i båt där förut friska människor blir vanskapta;       kan med viss svårighet användas till att göra människor       i