Välkommen till avdelning Lysmasken

Vår 1-3årsavdelning


Här jobbar Lisa Clettborn, Ida Kullander och Katharina Vennergrund.

Vi arbetar utefter teorin om det kompetenta barnet vilket innebär att barnens tro på sig själva står i centrum. Det är vår uppgift att uppmuntra och utmana barnen i vardagen och målet för alla barn på Lysmasken är att bli självständiga och tro på sina egna förmågor. 

Under ht 2019/ vt 2020 har vi valt att forsatta arbeta med Babblarna som tema. Babblarna är ett gäng färgglada karaktärer som hjälper barn att komma igång med tal och språk. I Babblarnas värld är målet att babbla, prata, sjunga och leka tillsammans. Ur babbel och joller kommer tal och språk! Det finns ett stort intresse hos barnen redan från början och det spinner vi vidare på med vår äventyrspedagogik och vår läroplan. Tecken som stöd används i materialet.

Babblarna