Våra tre avdelningar

Förskolan Eldflugan har tre avdelningar. Lysmasken är en 1-3 års avdelning, Biet är en 1-5 års avdelning och Trollsländan är en 3-5 års avdelning.

Varje avdelning har en ansvarspedagog och planerar själva sin verksamhet utifrån de gemensamma ramar vi tillsammans satt upp.

 

Vi använder oss numer av förskoleappen Tyra för kommunkation och dokumentation.

Har du som vårdnadshavare ännu inte loggat in, tveka då inte att kontakta oss, så hjälper vi er!