Våra tre avdelningar

Förskolan Eldflugan har tre avdelningar. Lysmasken är en 1-3 års avdelning, Biet är en 1-5 års avdelning och Trollsländan är en 3-5 års avdelning.

Varje avdelning har en ansvarspedagog och planerar själva sin verksamhet utifrån de gemensamma ramar vi tillsammans satt upp.

 

Vi använder oss numera av Unikum! Smidigt och säkert med Sveriges största webbverktyg för dialog, dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete i förskolan, är du nyfiken på vad detta innebär? Gå in på Unikum och kika!

Har du som vårdnadshavare inte loggat in, tveka inte att kontakta oss på förskolan.