Information med anledning av Corona.

Vår ambition är att Förskolan Eldflugan inte ska stänga ner verksamheten. Vi vill fortsätta att vara med och bidra med vår samhällsviktiga funktion. Vi går dock på begränsad bemanning då gränsen för att sjukskrivas går redan vid hosta och snuva. Det innebär att bortfall av personal har ökat.

Vår ambition är att ha god tillgång på vikarier som barnen känner sig trygga med, men vi ber er att ha överseende när det är nya vikarier eller om det saknas vikarier. Vid låg personaltäthet kan vi komma att kräva att ni som har 15 timmar får stanna hemma. Vi följer händelseutvecklingen gällande Coronaviruset noga och vi kommer inte att stänga ner verksamheten om inte myndigheterna kräver oss att göra det. 

Om ditt barn har följande symtom; hosta, snuva, halsont och feber ska ni vara hemma i symtomfria 48 timmar. Samma regler gäller för personal. Övriga sjukdomar hänvisas som vanligt till 1177. Har du som vårdnadshavare liknande förkylningsbesvär så får du inte vistas i lokalerna. Vi går då och möter dig vid grinden. Vi rekommenderar dock att inte lämna hemmet med sådana symtom för allmänhetens skull.

 

Har ni frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta oss pedagoger.

Personalkooperativet Förskolan Eldflugan Ekonomisk förening

Therése Nilsson
Ordförande

Malin Stensson
Rektor