De flesta av Eldflugans pedagoger är utbildade äventyrspedagoger. Under 2017 kommer vi fortsätta att utbilda flera av våra pedagoger i äventyrspedagogik. Många av dem har läst äventyrspedagogik på Högskola/Universitet. Vi har även provat på möjligheten att ansvara för en kurs och föreläsa om äventyrspedagogik för 1-3 åringar.

Pedagogiken är väl knuten till Läroplanen och kan ses som en heltäckande pedagogik som t ex Montessori eller Reggio Emilia, dock inte lika utbredd. Pedagogiken går ut på att vi lär oss tillsammans genom ett upplevelsebaserat lärande.

För barnen i förskolan står leken i centrum och hos oss på Eldflugan är det sagorna som får upplevas. Barnen får vara med i sagan och själva deltagandet är det som gör sagan fulländad. Här kommer även vår utomhuspedagogik in. Många av äventyren och sagorna upplevs ute och lärmiljön är ofta skogen eller ute på gården. Det finns massor att läsa om äventyrspedagogiken på  "Spännande lärande" om ni är intresserad av att fördjupa er.