Välkommen till avdelning Trollsländan

Vår 3-5årsavdelning.

Här jobbar Therése Nilsson, Lovisa Grimberg och Sofia Nilsson

Vi arbetar mycket med att stärka varje barn i sin utveckling, i det sociala samspelet och som grupp.
Inspirerade av boken "Nedstressad förskola" (Lena Nyholm), arbetar vi med att skapa en lugn och harmonisk miljö för barnen. 
Men hjälp av äventyrspedagogikens "redskap" leder vi barnen vidare i sin utveckling. 

Vårt äventyr! 

Under ht-19/vt-20 kommer vi som alltid att arbeta med värdegrunden. Vi kommer att fokusera mer på språk och värt äventyr kommer att innefatta allemansrätten.