Välkommen till Avdelning Biet

1-5 årsavdelning

Här jobbar Malin Stensson, Isabelle Lindgren, Sanna Jonsson och Lisa Nordström Green.

Vårt äventyrspedagogiska arbete genomsyrar verksamheten, under läsåret 2019/20 kommer vi fokusera mycket på språk och språkträning. I vår äventyrspedagogik kommer vi träffa på Leo och hans vänner som kommer med olika uppdrag och där barnen får utmaningar inom bland annat språk och värdegrund. Barnens intresse ligger som grund för vår planerade verksamhet och genom leken, såväl den organiserade som den fria, möter barnen på utmaningar där vi pedagoger stöttar och vägleder barnen.

Vi gör en kompisövning tillsammans med hjälp av den stora fallskärmen

Mål från läroplanen:

 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 

”intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa”

 ”ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften”

 ”intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap”

                                                                                                            Lpfö98/18 s 9

     

Pippi Långstrump kommer på besök och tittar på vårt Villa Villerkulla.
Isskulptering
Vi upptäcker skogen