Välkommen till Avdelning Biet

1-5 årsavdelning

Här jobbar Malin Stensson, som också är rektor, Isabelle Lindgren, Sanna Jonsson, Gunvor Sundin och Lisa Nordström Gren.

Vårt äventyrspedagogiska arbete genomsyrar verksamheten, under läsåret 2020/21 kommer vi fokusera mycket på att utmana och främja språkutvecklingen. I vår äventyrspedagogik kommer vi träffa på Bamse och hans vänner som kommer med olika uppdrag och där barnen får utmaningar inom bland annat språk och värdegrund. Barnens intresse ligger som grund för vår planerade verksamhet och genom leken, såväl den organiserade som den fria, möter barnen på utmaningar där vi pedagoger stöttar och vägleder barnen.

Vi gör en kompisövning tillsammans med hjälp av den stora fallskärmen

Mål från läroplanen:

 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 "...självständighet och tillit till sin egen förmåga."

”...förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja hjälpa andra." 

 ”...ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.”

Artikel från Barnkonventionen:

Artikel 31 - Barnet har rätt till lek, vila och fritid.

                                                                                                           

     

Pippi Långstrump kommer på besök och tittar på vårt Villa Villerkulla.
Isskulptering
Vi upptäcker skogen