Samarbeidspartnere

 

 • Norsk Protein AS
 • Felleskjøpet Agder og Rogaland
 • Strand Unikorn Moelven
 • Norgesfor
 • Fiskå Mølle
 • Borregaard
 • Norsk Gjennvinning AS
 • Frevar
 • Lindum AS
 • Dantra AS
 • SR Group AS

KONTRAKT UNDERSKREVET MED GREVE BIOGASS AS 24.06.15.

Ivar Sørby og Henning Hansen

24.06.15 Undertegnet Bulk-Tank Transport AS 5 års kontrakt med Greve Biogass AS om transport av husdyr gjødsel inn til Greve fra bønder i Vestfold. Og Bio rest tilbake til gårder i Vestfold.

Oppstart er planlagt oktober / november 2015.

Per Hugsted og Grete Larsen

En av leverandørene til Felleskjøpet er Norges Møllene.

Bulk-Tank Transport AS har kjørt hvetekli løst fra Norges Møllene i Skien (tidligere Skien Aksje Mølle) til Felleskjøpet siden midten av syttitallet.

På bildet ser vi Per Hugsted og Grete Larsen. Per begynte på mølla 16.01.1970,pensjonerte seg i 2000. Etter den tid har han fortsatt som sommervikar.

Grete Larsen begynte på mølla i 2005 og jobber der i dag.

På sytti tallet hadde vi tipp semi ca.60 m3. Vi "beintråkket" lasset med gummistøvler som en druetråkker i 1 time (21 - 23 tonn).

Per Hugsted og Grete Larsen utenfor Norges Møllen Skien