Buffertank 106 m3, for mellomlagring av husdyrgjødsel eller andre produkter.

Buffertank 106 m3

For mellom lagring av biogjødsel / husdyrgjødsel eller andre produkter.

Buffertanken er innkjøpt og driftes i samarbeid med Bjørn Erik Gran. Vi vil kunne tilby en komplett løsning med transport fra fabrikk Greve Biogass eller gårdsbruk til buffertank videre ut på jordet til sprede traktor etter kundens behov.

Krok kontiner 25 m3 vesketette 2 stk for transport av husdyr gjødsel fast, slakteri avfall eller andre masser.

Transport av fast husdyr gjødsel (talle) fra gård ut til jordene

Transport av fast husdyr gjødsel  (talle) fra gård ut til jordene.

NY TREKKVOGN OG GJØDSEL TRAILER HENTES OKTOBER 2015

Ny trekkvogn og gjødseltrailer hentes på VM Tarm AS i Danmark Oktober 2015.

Traileren har aller nyeste teknologi hva gjelder pumpe utstyr for asting og lossing av gjødsel og andre flytende råstoffer til biogass. Fjernstyrt laste robot med 10" rør/slange.

Kapasitet lasting 33 tonn 3 til 4 minutter. Lossing 2 minutter.

Trakkvogn og trailer er vekt optimert for best mulig nyttelast.

Et av de første lassene som blir hentet ute på gård.

Første lass leveres på Greve Biogass med flytende kugjødsel.

Gjødseltreiler under utarbeiding/klargjøring.

NY 01.07.2015. Første semitraileren i sitt slag i Norge!

Første Juli 2015 begynte vi og transportere pelsdyrfor for        Pelsdyrfor Hamar SA. Vi skal distribuere for til kunder i Vestfold og Telemark.

Semitraileren er eneste i sitt slag i Norge. Er produsert av VM Tarm AS som er spesialister på dette feltet. Den er spekket med aller nyeste teknologi hva angår pumper og losseutstyr.

Har blandt annet eget vektsystem for mengder som leveres på gårdene. Hydraulisk styring på aksel 2 og 3 som kan styres fra bilen med fjernkontroll.

Avangsert pumpe utstyr og veie system. Kan veie ut gitte mengder til kunder.

Endre teksten og bilde ved å klikke på Rediger i rammen

Gründere på Walking Floor i Norge!

Bulk-tank Transport AS tok i bruk den første nyregistrerte Walking Floor traileren i Norge i 1993. Fabrikat Talson ( Holland) Levert av Norslep ved Erling Smestadmoen.

Dette var et kvalitetsprodukt og var i bruk hos Bulk-Tank Transport AS i 15 år. Senere har det blitt flere Knapen trailere.

Knapen trailer 96m3 nyttelast 34,5t 

Siste investering Vang kon trailer 96m3 33,5t nyttelast og hydraulisk sideåpning.

Laster alt av Bulk råstoff, korn, mel, flis, bark, storsekk, pall, stykkgods, og rundballer.

 

Lossing av Mais gluten