Om oss

Bulk-Tank Transport AS har vært medlem i NLF, Våle og Ramnes lastebileierforening  siden 1967. 

Selskapet har i dag seks trekkvogner der fire går med tanktrailere og to med gjødseltrailer. Dette er fleksibele løsninger og vi bytter trailer etter behov.

Selskapet har i 2020 6 stk. trekkvogner. 5 stk tanktrailere, 1 stk trailer for biomasser og 2 stk gylletrailere. Og 1 stk 4 akslet gjødsel bil med boggy kjerre.

Vi er en av de første bedriftene som ble sertifisert Fair Transportbedrift. 

Vi transporterer

  • Flytende råstoff til kraftforproduksjon
  • Biodrivstoff, biomasser
  • Flytende gjødsel / biogjødsel
  • Fast husdyr gjødsel
  • Biprodukter
  • ADR / Kjemi
  • Mel og kornprodukter –Bulk/ pallegods

 

Ansatte

Selskapets ansatte fordelt slik:

Henning Hansen er daglig leder av Bulk-Tank Transport AS. Planlegger daglig logistikk, utarbeider tilbud og holder dialog med samarbeidspartnere. Avløser som sjåfør når ferie og fri dager skal avvikles eller etter behov. Henning utfører også reparasjoner, vedlikehold og stell av matriell.

Våre flinke og pålitelige sjåfører Lars, Helge, Atle, og Kai. Marius leier vi inn etter behov. Og Runar som er tillkallings hjelp. Pluss Henning selv som avløser ved behov. Hver og en av disse har ansvar og oppfølging av sitt transport matriell og det som skal følges opp av PKK og ADR kontroller, daglige vedlikehold,vask. Logg føring av renhold / vedlikehold.

Bente T. Brekke er kontoransvarlig. Av arbeidsoppgaver kan nevnes. Oppfølging av KMV, fakturering, klargjøring av regnskap, inn og ut betalinger, annonsering, hjemmesider osv. osv.

Miljøprofil  

Bulk-Tank Transport  AS har en moderne bilpark. Fra uke 1 2013 var samtlige biler Euro 6 eller Euro 5. I juli 2020 solgte vi den siste Euro 5 bilen. 

 

Vi transporterte 3000 tonn med podematriale fra Romerike Biogass til Greve Biogass på 9 dager.

Takk til Romerike Biogass som kom med denne hyggelige beskjeden på mail når oppdraget var utført.

Hei Bente Brekke

Takk!

Til deres info, RBA er meget fornøyd med gjennomføring av transportoppdraget som etter vår kunnskap har skjedd uten uhell av noe slag.  

 

Mvh

Espen