Bil og konteiner slephenger august 2022

NY GJØDSEL BIL i drift September 21

En Volvo, Euro 6 LNG i drift

 

Buffertank 106 m3. for mellom lagring av husdyr gjødsel, biogjødsel og andre flytende produkter.

Brukes primert som buffertank ute på jordene ved spredning av biogjødsel / husdyrgjødsel. Kan også brukes som midlertidig lager tank til diverse formål.

Gylle bilene kjører til tanken fra fabrikk eller gårdsbruk, videre via slange til sprede traktor som sprer dette ut på jordene.

Buffertanken er innkjøpt og driftas i samarbeid med Bjørn Erik Gran. Vi vil kunne tilby en komplett løsning med transport fra fabrikk Greve Biogass eller gårdsbruk til buffertank. Videre ut på jordet til sprede traktor.

Vi kan også tilby deler av denne løsningen etter kundens behov.

Scania  R500 8x4 ny nov 2018

NYTT MODULVOGNTOG November 2021