Vi transporterer

 

  • Flytende råstoff til kraftfor produksjon
  • Biodrivstoff, biomasser
  • Flytende husdyr gjødsel / biorest
  • ADR/Kjemi
  • Mel og kornprodukter
  • Bulk/pallegods
  • Storsekk, rundballer
  • Konteiner transport

Lossing av husdyr gjødsel på Greve Biogass