Vi transporterer

 

 • Flytende råstoff til kraftfor produksjon
 • Biodrivstoff, biomasser
 • Flytende husdyr gjødsel / biorest
 • ADR/Kjemi
 • Mel og kornprodukter
 • Bulk/pallegods
 • Storsekk, rundballer
 • Pelsdyrfor
 • Det går i skyttel trafikk

  Det går i skyttel trafikk

Lossing av husdyr gjødsel på Greve Biogass