Over 50 år med historie

Bulk-Tank Transport AS ble startet av Tore Hansen i 1961. Tore startet da med å kjøre melk i spann/dunker.

Videre ble det transport av korn og kraftfor for Felleskjøpet. Han tegnet sin første kontrakt med felleskjøpet 6 juli 1967. Kontrakten ble utvidet til 2 stk biler i 1968, noe som på senere tidspunkt økte til flere biler.

Transport av flytenede varer begynte han med på midten av syttitallet.

Bulk-Tank Transport ble AS i 1998, da sønnen Henning Hansen gikk inn som deleier og dagelig leder.

Henning Hansen overtok i 2012 alle aksjer i Bulk-Tank Transport AS