PERSONUPPGIFTSPOLICY

Vi på Spångmurs vet att du bryr dig om hur dina personuppgifter används och delas och vi respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Det här dokumentet beskriver vår personuppgiftspolicy angående behandling av personuppgifter om våra kunder samt abonnenter på vårt nyhetsbrev. Personuppgiftspolicyn kommer att uppdateras kontinuerligt för att säkerställa att vi alltid dokumenterar hur vi arbetar med era uppgifter. Vi rekommenderar att du regelbundet besöker den här sidan för att hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar. I vår policy beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in samt hur du kan kontakta oss. Denna policy gäller för insamling och behandling av dina personuppgifter som samlas in av Spångmurs. Spångmurs är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.

SÅ KONTAKTAR DU OSS

Om du har frågor om denna sekretesspolicy eller dina rättigheter som registrerad, ber vi dig kontakta vår kundtjänst.
Spångmurs  Södra Rönngatan 7
811 35 Sandviken
E-post: info@spangmurs.se
Telefon: 070 – 662 90 05

VILKEN TYP AV UPPGIFTER SAMLAR VI IN?

Vi inhämtar uppgifterna i första hand direkt från dig som kund. Exempel på personuppgifter vi samlar in är ditt namn, kontaktuppgifter till dig så som adress, mobiltelefonnummer och e-postadress. Vi kan komma att uppdatera dina uppgifter från andra offentliga register, så som SPAR, om det är nödvändigt för att upprätthålla god registervård. Spångmurs registrerar, eller kan komma att registrera dina personuppgifter i samband med: 1. Grundläggande information som t.ex. ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, 2. Information om hur du samverkar med oss, dvs. vilka produkter du köper på nätet eller i butiker, betalningsinformation, returer, kontakter med kundtjänst, deltagande i undersökningar, tävlingar eller evenemang etc. 3. Information om din prenumeration på nyhetsbrev

HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter kan användas för följande syften:
1. Hantera beställningar och returer av tjänster och produkter
2. Möjliggöra god kundservice, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt.
3. Tillhandahålla olika funktioner och tjänster på webbplatsen
4. Skicka dig information och marknadsföring
5. Anpassa innehållet i nyhetsbrev, annan kommunikation och andra medier, t.ex. webbplatser
6. Utvärdera och utveckla våra produkter och tjänster

Dina personuppgifter är i vissa fall nödvändiga för att vi ska kunna ingå ett avtal med dig, t.ex. för att slutföra beställningar i vår webbshop. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla en begäran från dig, t.ex. för att skicka dig nyhetsbrev, ge dig information som är anpassad efter dina intressen eller för att ge dig fördelar som en del av ditt medlemskap. Dessutom kan behandling av dina personuppgifter baseras på vårt legitima intresse att få mer kunskap om våra konsumenter och att utveckla och utvärdera våra produkter och tjänster samt föra statistik och analyser.

KOMMUNIKATION OCH MARKNADSFÖRING

Om du ger ditt samtycke skickar vi dig marknadskommunikation via e-post och via annan teknik. Du kan alltid tacka nej till att ta emot marknadsföringsrelaterad e-post eller motsätta dig behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

INFORMATION SOM KAN LÄMNAS UT

Vi kan dela med oss av information till andra företag som behandlar data på våra vägnar för att vi ska kunna utföra våra tjänster, t.ex. analys, distribution eller andra tjänster för att upprätthålla och tillämpa våra användarvillkor och leveransvillkor. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Vi tillåter inte att våra insamlade personuppgifter används av andra företag för deras syften.

NÄR TAR VI BORT DINA PERSONUPPGIFTER?

Hur länge dina personuppgifter sparas beror på ändamålet med behandlingen. Först och främst behåller vi dina personuppgifter så länge som vi är juridiskt skyldiga att göra det. Vi är till exempel skyldiga att behålla information om försäljning under en viss tidsperiod för att följa bokföringslagen. Om det inte finns några juridiska skyldigheter lagrar vi personuppgifterna så länge som du är kund hos oss.

Observera att du närsomhelst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss, för kontaktuppgifter se vår kontaktinformation.

COOKIES

När du använder vår webbplats kan det hända att personuppgifter samlas in via t.ex. cookies. Detta görs dock endast via ett separat samtycke. Då lagras informationen om din användning och vilka sidor som besöks. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare. Vid besök på våra webbplatser där våra tjänster tillhandahålls, kan olika tekniker användas för att känna igen dig i syfte att lära oss mer om våra användare. Detta kan ske direkt eller genom användning av teknik från tredje part.

DINA RÄTTIGHETER OCH VAL

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Du kan alltid återkalla ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter. Du har också rätt att få tillgång till dina personuppgifter och få veta hur vi behandlar dem. Du kan också ändra dina personuppgifter om de är felaktiga, och du kan be oss att begränsa eller upphöra med behandlingen av dina personuppgifter eller radera dem. Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss (för kontaktvägar se vår kontaktinformation). Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta oss eller så kan du höra av dig till datainspektionen (datainspektionen@datainspektionen.se). Du kan, en gång per år kostnadsfritt, erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade, genom att skriftligt begära ett s.k. registerutdrag från Spångmurs AB.

HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Det är viktigt för oss att skydda dina personuppgifter och vi använder oss av normala säkerhetsåtgärder för att skydda din information. Om det skulle ske en personuppgiftsincident kommer vi kontakta samtliga kunder.

ANDRA WEBBPLATSER

I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom vi saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. Vi ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

FRÅGOR?

Vi tycker alltid att det är trevligt att höra ifrån dig och du är välkommen med frågor, kommentarer och funderingar om vår sekretesspolicy. Besök vår kontaktsida eller skriv till oss på de kontaktadresser som anges i vår kontaktinformation

Tillagd i varukorgen