Bild ur ett kommande häfte

Häften med beskrivningar för olika tekniker. Fler är på gång.
Vissa häften förekommer än så länge bara som kursliteratur på våra egna kurser.

Håller du kurs eller vill bli återföräljare av häften? Hör av dig så diskuterar vi fram ett bra upplägg.