Test-material

Söker Du en speciell produkt som Du vet artikelnamn eller artikelnr på - skriv in detta under Sök - högst upp till vänster. Du kan också skriva t ex "matematik" eller "läs" i sökrutan.

Här på webshopen säljs kartläggningsmaterial för matematik, läsning, skrivning och stavning. Här finns också unikt material för kartläggning av arbetsminnet

I metoden ingår nu även fem arbetspärmar:

  • Kognitiv Träning i Matematik
  • Kognitiv Träning i Läsning
  • Kognitiv Träning i Skrivning
  • Arbetspärmen Tallinjeträning
  • Arbetspärmen med Babakus

Vi säljer även kartläggningsmaterial som får användas av pedagoger för undersökning av kognitiva grundfunktioner: 

  • Kognitiv Screening I (7-9 år)
  • Kognitiv Screening II (11-15 år)
  • Kognitiv Screening III (16 år och äldre - även vuxenversion)

Böcker från oss:

  • Neuropedagogik, Björn Adler & Hanna Adler
  • Dyskalkyli & Matematik, Björn Adler
  • Tankens Kraft & Känslans Makt, Björn Adler & Hanna Adler

OBS! Fraktfritt inom Sverige när Du beställer via webshop.

Läs mer detaljerad information om våra produkter här

Dyskalkyli

Matematik

Matematikscreening F6 (6-7 år)

Kartlägg matematiken redan vid skolstart

Matematikscreening I (7-9 år)

Kartlägg matematiken i åldrarna 7-9 år

Supplementdel Matematikscreening I

Fördjupad bedömning av Matematikscreening I

Matematikscreening II (11-15 år)

Kartlägg matematiken i åldrarna 11-15 år

Supplementdel Matematikscreening II

Fördjupad bedömning av Matematikscreening II

Matematikscreening III (16 år o äldre)

Kartlägg matematiken i åldrarna 16 år och äldre - även vuxenversion

Supplementdel Matematikscreening III

Fördjupad bedömning av Matematikscreening III

Läsning - screening

Skriva och stava - screening

Komplett Neuropedagogisk Screening

Kognitiv begåvning - screening

Arbetsminnestest för pedagoger

Psykologtest - lärande

Arbetspärmar Kognitiv Träning

Böcker