Pedagogisk kartlÀggning

Bra pedagogiska hjälpinsatser föregås alltid av en ordentlig pedagogisk kartläggning.

Denna kartläggning bör innehålla undersökning av:

 • Matematik
 • Läsning
 • Skrivning
 • Stavning

Vi erbjuder ett unikt och komplett material - i samma metod. Både som grupptest/klasstest och fördjupad individuell pedagogisk kartläggning.

Klicka Dig fram till "Webshop" där Du har:

 • 34 test/screeningar
 • 5 arbetspärmar för den pedagogiska träningen
 • 3 fackböcker om lärande

OBS! Du beställer fraktfritt inom Sverige via webshopen

MatematiksvÄrigheter

Vi har utvecklat fem test som undersöker olika aspekter av förmågan att arbeta med matematiken:

 • Färdighetstest i Matematik
 • Förmåga att Snabbt Se Mängd
 • Talserier i Matematik
 • Utvikning av Geometriska Kroppar
 • Matematikscreening

Dessa test ger tillsammans en utmärkt bild av elevens kognitiva grundförutsätt-ningar att hantera hela matematiken.