Kognitiv Screening II (11-15 år)

Undersök aspekter av kognitiva funktioner

  • Artnr: 5002

Beskrivning av artikel

Detta är en kognitiv screening av begåvning för åldrarna 11-15 år

Kognitiv Screening (KogS) har utvecklats i syfte att kunna göra en första preliminär bedömning av en elevs kognitiva utvecklingsnivå. Den vänder sig i första hand till pedagoger och är avsedd att utgöra ett viktigt underlag för ställningstagande till en fördjupad psykologbedömning (WISC eller WAIS).

Den består av fem deltest och undersöker tre viktiga huvudområden:

  • Språklig förmåga (två deltest)
  • Perception/Spatial förmåga (två deltest)
  • Matematisk-numerisk förmåga – räkneförmåga (ett deltest)

Ett grundpaket består av:

  • Manual med analysscheman/profiler
  • Testhäften (10 st)
  • Sammanställningstablå (10 st)
  • Rättningsmallar

Testhäftena kan sedan beställas separat i buntar om 10 st/bunt (ingår då även 10 st sammanställningstablåer - Artikel nr 5002-1).

Tillagd i varukorgen