NYHET!

Fånga viktiga aspekter av visuo-spatial förmåga och logik i detta helt unika test. Den spatiala förmågan är extra viktig i den högre matematiken.

Utvikning av Geometriska Kroppar är normerat på mer än 5700 svenska elever.

Testet är tänkt att användas från åk 4 och uppåt till även vuxna. Till testet finns sedan en arbetspärm med startuppgifter på även träning av spatial förmåga - Kognitiv Träning i Matematik (artikel nr 1020).

ADLER UTVIKNING AV GEOMETRISKA KROPPAR

OBS! Testet ställer krav på att mentalisera utvikningar och föreställa sig rotationerna - innan de görs konkret. Skolan tränar idag inte dessa förmågor specifikt – men i vissa fall skulle elever behöva specialträna denna visuo-spatiala förmåga.

Den visuo-spatiala förmågan är viktig när man ska föreställa sig och mentalisera men även hålla den röda tråden i en uppgift.

Tillagd i varukorgen