Kognitiv Träning Babakus

Träna matematik med Babakus

  • Artnr: 7502

Beskrivning av artikel

När man får problem med att automatisera enkla sifferfakta så belastas arbetsminnet mer än vad som är önskvärt och även nyinlärningen riskerar att påverkas negativt. Här fyller Babakus en viktig roll då den är arbetsminnesbesparande när detta behövs. Samtidigt är metoden så flexibel att man även kan stimulera arbetsminnet när eleven blivit en van Babakusräknare.

Bakusräknaren följer enkla principer där eleven kan utvecklas rejält om han/hon tränar regelbundet. Räknaren består av fem räknestickor. Varje räknesticka har en plastmarkör och tillsammans med räkneremsa för addition respektive subtraktion görs hela jobbet. Varje siffra i ett tal visas genom att föra markören till rätt plats. När man adderar med ett annat tal så använder man räkneremsan för addition - som är graderad från 0 till 9. Först läggs entalen ihop och sedan tiotalen. Med Babakusen blir alla övergångar från ental till tiotal eller från tiotal till hundratal mycket enkla. Det är arbetet med själva räknestickan tillsammans med en räkneremsa som gör jobbet. Eleven får ett tydligt visuellt stöd och kommer bort ifrån ett behov att fingerräkna.

Babakusen kan användas av alla elever från sexåringar och upp till vuxna. Man behöver bara kunna räkna till 10 för att kunna använda babakusräknaren. 

Ett grundpaket består av: ·

  • Räknare
  • Arbetspärm med träning på sju nivåer
  • DVD-film där träningen presenteras 
Tillagd i varukorgen