Årsmøtet 2020 blir anderledes i år:

På grunn av Covid 19 situasjonen er det besluttet å gjøre hele årsmøtet via mail. Det betyr at vi ikke møtes fysisk, men har avstemming via mail. For å gå gjennom prosedyrer som kan gjøre dette mulig er det sendt ut informasjon og sakspapirer i årets Mjøssprøyt 2020/1 der (GUIDE FOR DELTAKELSE på side 5) forklarer hvordan dette skal gennomføres. Miniatyrbilde av side 5 under er mulig å forstørre og må klikkes for å få i lesbar størrelse på skjermen.

Guide for deltakelse, KLIKK MINIATYR mail-link i dok virker ikke

Kystskipper DL5 kurs er også avlyst!

Kurset som skulle holdes om kystskippereksamen i år er avlyst.

(Beskjed fra Hans Jørgen Øveraasen)

NOR Rating om Corona og målebrev:

Se neste side (Nyheter) for info.

Det ligger nytt dokument om årets klasseregler (2020) på hjemmesiden til NOR Rating. Link ligger på Nyttige lenker

_________

Hvis noen skal forhøre seg om Rating og mål på båt:

Melding fra Sjefsmåler Hatlevik på Gjøvik:

Vennligst noter min nye email adresse: hatlevik@protonmail.com

Mvh-
Lars H Hatlevik
Gjøvik Seilforening
Mobil: 911 78 059

Du kan også gå til Nor Rating linken her på hjemmesiden for å søke informasjon om andre spørsmål angående betaling av rating etc.

Hamar Seilforening

Hamar Seilforening 82 år i 2020

Seilforeningen er en aktiv klubb sentralt beliggende i Hamar med moderne havneanlegg på Tjuvholmen. Havna har utsettingsrampe, truck, mastekran og gjestebrygge.

Parkering er gratis ved bryggene og du kan komme hit etter en kort spasertur fra sentrum der jernbaneområdet utgjør kollektivknutepunktet i Hamar. 

Havna er et populært sted å være sommerstid. Tjuvholmen kro har alle rettigheter og regelmessige konserter. Kroa har toaletter og dusj. Drivstoff og båtutstyr seges fra Marinesenteret. Besøkende med Camping-bil/vogn har sommerplasser og det er anlegg for septiktømming, strøm og ferskvann. Hamar Roklubb ligger her med eget klubbhus og utsettingsbrygge for kajakk og robåter. I samme hus har Seilforeningen lokaler der kurs i jolleseiling foregår.  Det finnes flere benker og griller til fri benyttelse på Tjuvholmen. 

Hamar Seilforenings anlegg gir deg en trygg havn med vakthold slik at båtholdet blir så bekymringsfritt som mulig. Samtidig vil vi at havna skal være et samlingssted for seilinteresserte enten man bare vil kjenne på livet i havna eller komme ut på Mjøsa. For deg som søker spenning har vi regattaseiling hver uke hele sesongen. Har du ikke seil-erfaring eller mangler båt kan du bli med på seilkurs for jolleseilere eller melde deg på som mannskap på regattabanen. Fra 2016 ble det også mulig å få innføring i kjølbåt-seiling. Interesserte kan melde seg på for kursing med Killing som foreningen har fått låne til formålet. InterCity er høstens høydepunkt for kjølbåter og en tradisjon med kappestrid mellom Gjøvik og Hamar seilforening. Det gjelder å vinne vandrepokalen. Sesongen avsuttes i oktober med opptak og vinteropplag.

Klubbens uthavn ligger i Bergevika på østsiden av Helgøya. Foreningen leier ut hyttenøkkel til medlemmer. Fantastisk sommersted i trygg god havn med brygge og mulighet for overnatting i hytte på nord-neset. Ett stort soverom er nylig renovert! Deler av vika er naturreservat og hytta ligger inne i reservatet. Vi oppfordrer til varsomhet og følg vernebestemmelsene!

Det jobbes med ny oversikt og flyfoto over havner langs mjøs-strendene (Noen nye har kommet til). I mellomtiden kan du sjekke Nyttige lenker. Mjøsa Båtforbund har en flott oversikt over Gjestehavner. (Se Nyttige lenker for link til Mjøsa Båtforbund) (Dessverre tar disse sidene ikke hensyn til våre båter med mast og kjøl i informasjon om tilgjengelighet, håpet er at ny utgave fra samme leverandør gir slik info).

Tjuvholmen info (klikk for større)

SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2020:

(Mjøssprøyt skal nå være sendt som pdf, pr mail til alle medlemmer i HS)

Hvordan årsmøtet og stemmegivning er tenkt gjennomført finner du i innledningen på Mjøssprøyt 2020/1 side 1 til side 5. Dette håper vi skal gjøre det mulig å få gjennomført årsmøtet. Du må først lese gjennom saksdokumentene og eventuelt gi tilbakemelding som beskrevet.

Årsmøtet avholdes ved at dokumentene gjøres tilgjengelige for medlemmene 25. mai kl. 12.00. Medlemmene får frist for å avgi stemme til fredag 29. mai kl. 12.00. Protokoll fra årsmøtet legges ut på hamarseilforening.org.

Vi håper denne løsningen vil gi oss et årsmøte som fungerer slik at alle får anledning til å delta på en demokratisk måte også i år. Seilforeningen følger hele tiden med på situasjonen og det kommer sikkert endringer etter hvert som samfunnet åpnes mer og mer opp. Hjemmesiden vil oppdateres med ny informasjon hvis slike endringer omfatter tiltak som berører seilforeningens fastsatte korona-regler. Så håper vi denne sesongen blir så fin som det er mulig å få til uten at noen får nærmere bekjentskap med dette viruset. God sommer!

Innledningen side 1 i Mjøssprøyt 2020/1

MELDING FRA REGATTAKOMITEEN:

_____________

Ikke før i august 2020?
Klubbmester 2019: Baaten

Killing som inngangsport til seiling?

Hamar seilforening tilbyr kurs i seiling med Killing.  Dette er en norsk kjølbåt som har lange tradisjoner som regattaklasse i norge. Denne båten brukes i kursvirksomhet for seilinteresserte. (Også for skippere som vil forberede seg og starte med egen båt.)

Hamar seilforening ønsker seg flere på regattabanen der vi har ukentlige konkurranser hele sommersesongen. For å få med flere båter og seilere tror vi en introduksjon og litt praktisk øvelse kan være det som skal til for at man vil delta i denne spennede aktiviteten. Derfor tilbyr vi alle som har egen båt eller har tenkt å bli med som mannskap i regattasammenheng kurs sammen med erfarene seilere. 

I 2015 hadde vi bytteregatta for mannskap i noen treningsregattaer, men fordi aktive båter har mål om å komme høyt opp i klubbmesterskapet er det begrenset med grunntrening for interesserte. Vi har erfart at noen båter faller fra og ønsker med dette tilbudet å ta på alvor at det er vanskelig å være motivert når resultatene uteblir.

Vi håper dette blir et fast tilbud men det er blandt annet deg som avgjør om det skal fortsette i årene framover. Så ta kontakt for å holde kursvirksomheten gående!

Mer om dette ligger på Nyheter