NOR Rating om Corona og målebrev:

(Klikk for større)

Seilforeningen er nå medlem av Mjøsa Båtforbund:

Nå er hamar seilforening (HS) innmeldt i Mjøsa Båtforbund etter nettavstemning. Vi har derfor blitt en større interessegruppe som kan gi oss mer tyngde i politiske avgjørelser. Vi håper dette gjør våre bekymringer og forslag mer relevant i dagens situasjon.

MJØSA BÅTFORBUND har satt opp kardinalmerke utenfor Hovinsholm:

  • Nytt kardinalmerke sør utenfor Hovinsholmen ved Helgøya. Merket står dypt (ca. 4 meter på normal vannstand), og er i hovedsak rettet mot seilbåter med dyp kjøl, for å markere hvor nærme Hovinsholmen man kan runde. Merket settes opp etter innspill fra seilforeningene.

Nye klasseregler 2019:

Styret i NOR Rating reviderer hvert år klassereglene. Her er de viktigste endringene for 2019:

Målebrev kan nå utstedes uten noen fysisk måling av seil eller båten for øvrig. Forutsetningen er at det finnes tilstrekkelig informasjon fra en søsterbåt eller andre kilder.  Målesjef fastsetter målene etter nærmere regler i Måleveiledningen.  Målene vil bli satt med en margin for å sikre at de ikke blir urettferdig gunstige og målebrevet får påskriften: «FORENKLET MÅLING».  Se B.2.1.og B.2.2.

Ny formulering B.1.3 understreker båteiers ansvar for at målebrevet ikke gir båten for gunstige mål. Alle endringer som foretas på båten og som kan tenkes å gi en høyere rating (ToT), må meldes. Båteier kan ikke unndra seg ansvaret fordi måling er utført av måler. Vær spesielt oppmerksom på dette ved anskaffelse av nye seil, ved modifisering av rigg, kjøl eller ror, og ved viktige endringer i inventar.

Det er nå mulig å få registrert i målebrevet at asymmetrisk spinnaker bare vil bli halset i baugen eller på baugspyd i båtens senterlinje (TPS). Dette vil gi et lite fratrekk i ratingen, i forhold til å holde muligheten åpen for å kunne halse asymmetrisk spinnaker også på spinnakerbom (SPL).  Se D.2.5.3 og D.2.5.5.

Særskilt rating for båter som melder seg på regatta "uten spinnaker" forutsetter at hverken spinnaker eller flygende forseil blir brukt. Dette kommer nå eksplisitt fram i nytt punkt B.3.2 om spesialrating og D.2.2.4 om regler for seil. Også markert på målebrevet.

Førøvrig er en del tekster blitt justert. Rating og ratingtall benyttes nå i stedet for «måltall».

SGP

(Du finner mer informasjon på nyttige lenker, se  NorRating

Vanskeligheter med å opprette ny rating:

(Det er mer om sesongens konkurranser på regattasiden)

De som har tenkt å seile regatta med oppdatert rating må nå skynde seg å fornye til årets rating-tall. Fristen for å få rabatt gikk ut 15.mai så nå koster det 100kr mer. I år kan man seile regatta uten rating men vil man ha tellende resultat må man ha gyldig rating for båten som vanlig. 

Hilsen Chris

Møtereferat:

Møtereferat: Møtereferat: Møtereferat: Møtereferat: Møtereferat: Klikk for større

Killingen venter på nye "elever", meld dere på:

Rekruttering i seilsporten har stått i fokus de siste årene og Hamar seilforening har derfor en forsøksordning med opplæring i seiling for voksne, samt utlån av kjølbåt. Styret har fått en del henvendelser på brygga og via E-mail, om foreningen har dette tilbudet. Bjørn Kjeldsen låner derfor bort sin Killing til foreningen, mot at foreningen betaler forsikring og egenandel til eventuelle skader. Tanken er at Killingen kan reserveres og brukes, mot at det gis opplæring i bruk og håndtering på forhånd.

Introduksjonskurset går ut på å øke forståelsen av hvilke krefter, teknikker og regler som gjelder for en trygg tur med seilbåt. Vi vil sikkert ikke klare å skape fullbefarne regatta-seilere med denne tjenesten i første omgang, men håpet er å ufarlig-gjøre hobbyen vår og tenne lysten til å bli trygg. Det er også planer om å melde båten inn i klubbregatta med elever som får en "tjuvstart" for enklere å komme over skrekken med start og vikepliktsregler. Da er dette første steg på en mulig nyfrelst regattaseiler! Nye vinnere på regattabanen og en større samlet gjeng som driver diverse aktiviteter med seil på Mjøsa. (Det skal være 4 killinger som for tiden hører hjemme i Hamar. Det planlegges derfor å få en killing til som kursbåt for å få til sparring mellom to identiske båter. Slik kan alle utforske hva som gir effekt og øke forståelsen for detaljer som gjør vinnere til vinnere.)

Kanskje en dag får vi entype-regatta med denne klassen?

Killing er en norsk tradisjonsbåt i regatta-sammenheng. Vi tror denne båten er en fin opplæringsbåt og håper det er mange som kan få en fin start med dette nye tilbudet i Hamar Seilforening. For å vite mer om båten har du en link til Killingklubben som viser hva det handler om. 

Blir dette populært kan man også ha en båt som hevder seg i toppen i seilforeningens eie? Det er vel en morsom tanke at kursdeltakere kan komme til å vinne på regattabanen? Vi vet i hvertfall ikke om noe som vil trigge nye seilere mer enn å ligge høyt oppe i listene etter en dag på banen. Dette er mulighetenes marked og dere nykommere er viktige medspillere for å få til slike muligheter. Kanskje det kan komme en ordning med vedlikehold (vårpuss etc) mot å slippe vakt hvis dette tar av. Vi har allerede fått lokale banker til å sponse jollegruppa så kanskje også dette?

En gladmelding fra jollegruppa:

Det er kjøpt inn Wakeboard i jollegruppa. Dette er en "annen form for seiling" og er en investering jollegruppa har gjort for å kunne tilby aktivitet i perioder der vind hindrer jollene i å komme utpå.

Jollegruppa fikk mye skryt for å drive denne avdeligen av seilforeningen på en forbilledlig måte til glede for distriktets yngste seilere.

Det er nå også kjøpt inn en Hobie Cat katamaran for enda mer fart og spenning! 

Styremøter 2019:

Møtet 27. mars (Klikk for større)
Møtet 5. juni (Klikk for større)

Stillingsbeskrivelse for Hamar Seilforening

Klikk for større
Klikk for større
Klikk for større

Høringsuttalelse for utbygging på Tjuvholmen

(Klikk for større) Del1 av 2
(Klikk for større) Del2 av 2