Havna 15 juni 2016

Nor-rating avgifter for 2020

(Denne sesongen beholdes fjorårets rating for båter som allerede har Rating 2019. Årsavgiften har betalingsfrist 23.juni)

Medlemmer må nå være registrert i Hamar seilforening og Min idrett!

Alle foreninger og lag tilsluttet idrettsforbundet skal nå ha et elektronisk medlemsregister:

Det betyr at alle medlemmer må melde inn sitt medlemskap. I dag er det 66 av 121 som har gjort dette. Innmelding legger bla grunnlag for den støtten vi mottar fra idrettsforbundet så dette er veldig viktig for oss! Vi vil derfor be alle medlemmer registrere seg her: https://minidrett.nif.no Klikk på ”Ny bruker” og fyll ut aktuelle felt. Motta en bekreftelseskode på mobil og bekreft denne. Klikk på ”Medlemskap/Finn ny klubb” og søk på Hamar Seilforening.

Ved prolemer kan du kontakte Bjørn Saul, (eventuelt Knut Fougner som har fremgangsmåten på pdf).

Vaktbua på Brygga båthavn

Nøkler hentes av førstemann på lista på STATOILSTASJONEN I VANGSVEIEN VED HAMARHALLEN - Vakt fra KL.21.OO TIL 05.00

Ta alltid med nøklene når du forlater vaktrommet. På brygga er dette spesielt viktig da andre leietagere benytter samme inngang. 

  • Vaktbua er i huset vis a vis Skibladnerbrygga.
  • Alle har i år vakt på Brygga Båthavn

Bli ny medlem i Hamar Seilforening? Innmeldings-skjema under:

Du melder deg inn som ny medlem ved å sende mail til kasserer Bjørn Kjeldsen som tar imot innmeldelsen. (Felt med * må fylles ut) Husk å skrive navn på familiemedlemmer hvis dette er aktuelt i meldingsboksen nederst. (Du kan også bruke skjemaet ved henvendelser angående båtplass. (Vi har for øyeblikket ventelister for båtplass.) Bruk meldingsboksen med info om båt slik at vi kan registrere deg på liste for båtplass). Alle årets priser i seilforeningen ligger øverst på denne siden. 

Vi har kontonummer 1822.21.06342 

(Vi vil heretter benytte oss av din e-post adresse)

Velkommen som medlem! Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål.

 

Mvh 

Bjørn Kjeldsen     Mobil 957 30121

bkjeld@online.no

Din melding er sendt
En feil oppstod, meldingen ble ikke sendt.