Havna 15 juni 2016

Nor-rating avgifter for 2017 øker, (NÅ KOSTER DET 650,-)

Ordinært målebrev i NOR rating vil koste 550 kroner for sesongen 2017. Dette er en oppjustering i forhold til foregående sesong.

Prisen på målebrev blir justert for å holde tritt med klasseklubbens utgifter. De største utgiftspostene for klubben er avgift på målebrev til ORC, drift av database, nettløsning samt servicefunksjonen.

Prisen gjelder for målebrev utstedt før 1. mai. Etter 1. mai er prisen kr. 650.-

ÅRSAVGIFTER 2017 HAMAR SEILFORENING (Årsavgifter bes betalt innen 15.mai):

BETALES TIL BANKKONTO 1822 21 06342

Se gjennom betingelsene i listen og legg sammen avgiftene for ditt medlemsskap. Hvis du er i tvil kan du henvende deg til Bjørn Kjeldsen på tlf.: 95730121 eller skrive mail til: bkjeld@online.no 

Havneavgifter: 3 meters bredde brutto kr 1.800, - 3,5 meters bredde kr 1.900, - 4 meters bredde kr 2.000,-

Innskudd båtplasser: 3 meters bredde brutto kr 24.000,- 3,5 meters bredde kr 25.500,- 4 meters bredde kr 27.000,-

Overføringsgebyr ved salg av plass: kr 1.000,-

Kontingenter: Hovedmedlem eller voksen enkeltmedlem kr 350,- Tillegg familiemedlem pr. person kr 50,- Junior enkeltmedlem kr 175,-

Trenings- og konkurranseavgifter: Treningsavgift jollegruppa kr 500,- Deltageravgift pr. regatta kr 50,- Maksimum regattakontingent pr. år kr 250,-

Båtvakter (Hamar Seilforening følger Hamar Båtforenings satser gjeldende for 2017): Uteblivelse ved oppsatt båtvakt kr 1.500,- Leie av vikar iflg. vaktliste kr 1.000,-

Dugnader, manglende deltagelse for: Plasseiere og leiere kr 300,- For nøkkelinnehavere kr 300,-

Utleie av båtplasser: 2 x havneavgift, eier får dekket ordinær havneavgift og overskytende til Hamar Seilforening. (dvs f.eks kr. 3600 for 3. m plass) Kontingent må betales av alle. All framleie og salg av plasser skal gå via Hamar Seilforening. Framleie utover 3 år er ikke tillatt. 

BÅTBYTTE TIL STØRRE BÅT:

Hvis du har planer om å bytte til større båt, ber vi om å bli meddelt dette FØR du kjøper ny båt slik at vi har mulighet til å vurdere om vi kan tilby en plass som er tilpasset denne båten. Vi må forbeholde oss retten til å avslå plass til båtbytte dersom vi ikke kan plassere båten på en tilfredsstillende måte.

Maksimum båtlengde inkludert eventuelt baugspyd og badeplattform er o. a. 10,00 meter.

Klubbeffekter til salgs hos kasserer: klistremerker kr 25,- og vimpler kr 100,-.

Nøkkel til hytta i Bergevika kr 250,-.

 

Innen 2017 må alle nåværende medlemmer være registrert i Hamar seilforening!

Alle foreninger og lag tilsluttet idrettsforbundet skal nå ha et elektronisk medlemsregister:

Det betyr at alle medlemmer som er registrert her vil bl a danne grunnlag for den støtten vi mottar fra idrettsforbundet. Vi vil derfor be alle medlemmer registrere seg her: https://minidrett.nif.no Klikk på ”Ny bruker” og fyll ut aktuelle felt. Motta en bekreftelseskode på mobil og bekreft denne. Klikk på ”Medlemskap/Finn ny klubb” og søk på Hamar Seilforening.

Ved prolemer kan du kontakte Knut Fougner som har fremgangsmåten på pdf.

VAKTLISTE HAMAR SEILFORENING 2017

(Klikke på vaktlista for større visning)

Brygga båthavn med markert vakthus

Medlemmer uten båtplass slipper vakt som vanlig.

Nøkler hentes av førstemann på lista på STATOILSTASJONEN I VANGSVEIEN VED HAMARHALLEN - Vakt fra KL.21.OO TIL 05.00

 • Toalett for Brygga Båthavn er i rommet innenfor gangen.

 • Ta alltid med nøklene når du forlater vaktrommet. På brygga er dette spesielt viktig da andre leietagere benytter samme inngang. 

Bli ny medlem i Hamar Seilforening? Innmeldings-skjema under:

Du melder deg inn som ny medlem ved å sende mail til kasserer Bjørn Kjeldsen som tar imot innmeldelsen. (Felt med * må fylles ut) Husk å skrive navn på familiemedlemmer hvis dette er aktuelt i meldingsboksen nederst. (Du kan også bruke skjemaet ved henvendelser angående båtplass. (Vi har for øyeblikket ventelister for båtplass.) Bruk meldingsboksen med info om båt slik at vi kan registrere deg på liste for båtplass). Alle årets priser i seilforeningen ligger øverst på denne siden. 

Vi har kontonummer 1822.21.06342 

(Vi vil heretter benytte oss av din e-post adresse)

Velkommen som medlem! Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål.

 

Mvh 

Bjørn Kjeldsen     Mobil 957 30121

bkjeld@online.no

 
Din melding er sendt
En feil oppstod, meldingen ble ikke sendt.
VAKTINSTRUKS s1 (Klikk for større)
 • Gebyr for ikke å møte opp på vakt er satt til kr. 1.500,- Beløpet betales til Hamar Båtforening på bankkonto nr. 2050.26.97588.

 • Vakter kan byttes innbyrdes blant medlemmene. Se vaktlisten. Vær ellers oppmerksom på at personen som står på vaktlisten er ansvarlig for oppmøtet hvis ikke det er avtalt at en av personene på listen over vaktmannskap som kan leies er kontaktet og betalt før vakten starter.

 • Minstealder for vakthold er 18 år. Det er plasseierens ansvar at dette blir overholdt. Det er også plasseiers ansvar at vedkommende har nødvendig instruksjon og er skikket til å utføre vakthold som skissert i vaktinstruksen.

  • Vaktmannskaper kan bli pålagt forefallende arbeid vaktnatta. Informasjon om denne type arbeid vil du evt. finne fremst i vaktperm eller som oppslag i vaktbua.
  • Bruk alltid vaktjakke/vaktvest som henger i vaktrommet.

  • Det er avtalt med Nokas at disse besøker begge havnene to ganger hver natt. Ta godt i mot disse.

   • Vaktrapport foreligger i hver havn i vaktrommet. Det kvitteres for utført vakthold og rapporten leveres i postkassa på Brygga. Vaktrapport fra Tjuvholmen Båthavn leveres til Brygga kl. 04:45 sammen med nøklene. Har det skjedd noe av interesse på vakten skal dette noteres på rapporten.

   • HUSK Å DATERE VAKTRAPPORTEN SAMT NUMMER PÅ BÅTPLASSEN DIN

    EN VELLYKKET VAKT ER DITT ANSVAR

Leie ut vakta?

(Klikk for større)
 • Her er liste over personer du kan kontakte hvis du selv ikke har anledning til å gå vakt. Godtgjørelsen til disse er kr. 1000,- og skal være betalt innen vakten tar til hvis annet ikke er avtalt.

Seilforeningens leder: Ola Johan Sjøbakken