Alle tidligere regattaresultater på Regattasiden. Etter at alle som deltok i regattasammenheng i 2021 skaffet seg målebrev vil dette målebrevet vil være gyldig i 3 år til og med 2023 i Hamar seilforening. Alle seil-endringer i perioden krever nytt målebrev. (Nye seilere kan første året seile på estimert rating, men andre året er det nødvendig å opprette fast målebrev). 

Medlemmer må nå være registrert i Hamar seilforening og Min idrett!

Alle foreninger og lag tilsluttet idrettsforbundet skal nå ha et elektronisk medlemsregister:

Det betyr at alle medlemmer må melde inn sitt medlemskap. I dag er det 66 av 121 som har gjort dette. Innmelding legger bla grunnlag for den støtten vi mottar fra idrettsforbundet så dette er veldig viktig for oss! Vi vil derfor be alle medlemmer registrere seg her: https://minidrett.nif.no Klikk på ”Ny bruker” og fyll ut aktuelle felt. Motta en bekreftelseskode på mobil og bekreft denne. Klikk på ”Medlemskap/Finn ny klubb” og søk på Hamar Seilforening.

Ved prolemer kan du kontakte Roar Sveum om registreringen på Norsk Idrett.

Bli ny medlem i Hamar Seilforening? Innmeldings-skjema under:

Du melder deg inn som ny medlem ved å sende mail til kasserer Bjørn Kjeldsen som tar imot innmeldelsen. (Felt med * må fylles ut) Husk å skrive navn på familiemedlemmer hvis dette er aktuelt i meldingsboksen nederst. (Du kan også bruke skjemaet ved henvendelser angående båtplass. (Vi har for øyeblikket ventelister for båtplass.) Bruk meldingsboksen med info om båt slik at vi kan registrere deg på liste for båtplass). Alle årets priser i seilforeningen ligger øverst på denne siden. 

Vi har kontonummer 1822.21.06342 

(Vi vil heretter benytte oss av din e-post adresse)

Velkommen som medlem! Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål.

 

Mvh 

Bjørn Kjeldsen     Mobil 957 30121

bkjeld@online.no

Din melding er sendt
En feil oppstod, meldingen ble ikke sendt.

Seilforeningens avgifter 2023:

ÅRSAVGIFTER/KONTINGENTER/PLASSLEIE GJELDENDE FOR ÅRET 2023
SOM FOR 2022 BLIR DET VIDEOOVERVÅKING I BÅTHAVNA. EN DEL AV KOSTNADENE BLIR VIDEREFØRT TIL PLASSEIERNE
PLASSLEIE ØKES MED KR. 150 PR PLASS , ØVRIGE AVGIFTER SOM FOR 2022
INNKREVING AV AVGIFTER FORETAS I ÅR VED UTSENDTE FAKTURAER PÅ NETT

DA BLIR FØLGENDE AVGIFTER GJELDENDE FOR 2023 :

HAVNEAVGIFTER

  • 3-METERS BREDDE BRUTTO KR. 2.400
  • 3,5 METERS BREDDE KR. 2.600
  • 4 METERS BREDDE KR. 2.800

INNSKUDD BÅTPLASSER

  • 3 METERS BREDDE BRUTTO KR. 24.000
  • 3,5 METERS BREDDE KR. 25.500
  • 4 METERS BREDDE KR. 27.000
  • OVERFØRINGSGEBYR V/SALG AV PLASS KR. 1.000

KONTINGENTER HOVEDMEDLEM ELLER VOKSEN ENKELTMEDLEM KR. 450
TILLEGG FAMILIEMEDLEM : SAMBOER/EKTEFELLE/BARN KR. 50
JUNIOR ENKELTMEDLEM KR. 175
DE SOM ØNSKER Å STÅ PÅ VENTELISTE FOR PLASS MÅ VÆRE MEDLEMMER. KONTINGENT MÅ
BETALES AV ALLE. FOR MOTORBÅTEIERE ER HAMAR BÅTFORENING MEST NATURLIG
TRENINGS- OG KONKURANSEAVGIFTER
TRENINGSAVGIFT JOLLEGRUPPA ,ETTER AVSUTTET SESONG KR. 500
DELTAGERAVGIFT REGATTA UANSETT ANTALL DELTAGELSER KR. 350
FORENINGEN DEKKER REGATTAKONTINGENT FØRSTE ÅR FOR NYE REGATTADELTAGERE

DUGNADER MANGLENDE DELTAGELSE I BÅTHAVNA FOR PLASSEIER OG –LEIERE ETTER AVSLUTTET SESONG KR. 300
BERGEVIKA FOR NØKKELINNEHAVERE KR. 300
UTLEIE AV BÅTPLASSER : 2 X HAVNEAVGIFT FOR EIERE . EIER FÅR DEKKET ORDINÆR HAVNEAVGIFT.
OVERSKYTENDE HAVNEAVGIFT TIL FORENINGEN . KONTINGENT MÅ BETALES AV ALLE.
ALL FRAMLEIE OG SALG AV PLASSER SKAL GÅ VIA FORENINGEN .
FRAMLEIE UTOVER 3 ÅR ER IKKE TILLATT
OBS OBS MAKSIMUM BÅTLENGDE INKL. EV. BAUGSPYD OG BADEPLATTFORM. O.A 10, 00 METER.
BÅTBYTTE TIL STØRRE BÅT MÅ GODKJENNES FØR BÅTKJØP, PLASS KAN ELLERS BLI AVSLÅTT.
PLASSEIER HAR IKKE AUTOMATISK RETT TIL STØRRE PLASS VED BÅTBYTTE
KLISTREMERKER MED NY LOGO KAN KJØPES HOS KASSERER FOR KR. 50
FORELØPIG FINNES IKKE ANDRE MEDLEMSEFFEKTER