Havna 15 juni 2016

Nor-rating avgifter for 2019

Ordinært målebrev i NOR rating vil koste 650 kroner for sesongen 2019.

(Prisen på målebrev øker 100 kroner fra i fjor.) 

Prisen gjelder for målebrev utstedt før 15. mai. Etter 15. mai er prisen kr. 750.-

ÅRSAVGIFTER 2019 HAMAR SEILFORENING

NB! Betalingsfrist 25mai 2019 BETALES TIL BANKKONTO 1822 21 06342

Se gjennom betingelsene i listen og legg sammen avgiftene for ditt medlemsskap. Hvis du er i tvil kan du henvende deg til Bjørn Kjeldsen på tlf.: 95730121 eller skrive mail til: bkjeld@online.no 

Havneavgifter: 3 meters bredde brutto kr 1.900, - 3,5 meters bredde kr 2.000, - 4 meters bredde kr 2.100,-

Innskudd båtplasser: 3 meters bredde brutto kr 24.000,- 3,5 meters bredde kr 25.500,- 4 meters bredde kr 27.000,-

Overføringsgebyr ved salg av plass: kr 1.000,-

Kontingenter: Hovedmedlem eller voksen enkeltmedlem kr 350,- Tillegg familiemedlem pr. person kr 50,- Junior enkeltmedlem kr 175,-

Trenings- og konkurranseavgifter: Treningsavgift jollegruppa kr 500,- Deltageravgift pr. regatta kr 50,- Maksimum regattakontingent pr. år kr 250,-

Båtvakter (Hamar Seilforening følger Hamar Båtforenings satser gjeldende for 2019): Uteblivelse ved oppsatt båtvakt kr 1.500,- Leie av vikar iflg. vaktliste kr 1.000,-

Dugnader, manglende deltagelse for: Plasseiere og leiere kr 300,- For ny nøkkel til hytte i Bergevika kr 300,-. For nøkkelinnehavere byttes gammel mot ny nøkkel for kr 200,-

NB! Nye kjøreregler: Noen båteiere er vel treige med å få mastet på båtene sine. Styret vedtar derfor at alle skal ha mastet på båtene sine senest 14 dager etter siste organiserte heising. Sanksjoner til de som ikke har gode grunner til forsinkelse, er dobbel plassleie.

Utleie av båtplasser: 2 x havneavgift, eier får dekket ordinær havneavgift og overskytende til Hamar Seilforening. (dvs f.eks kr. 3600 for 3. m plass) Kontingent må betales av alle. All framleie og salg av plasser skal gå via Hamar Seilforening. Framleie utover 3 år er ikke tillatt. 

BÅTBYTTE TIL STØRRE BÅT:

Hvis du har planer om å bytte til større båt, ber vi om å bli meddelt dette FØR du kjøper ny båt slik at vi har mulighet til å vurdere om vi kan tilby en plass som er tilpasset denne båten. Vi må forbeholde oss retten til å avslå plass til båtbytte dersom vi ikke kan plassere båten på en tilfredsstillende måte.

Maksimum båtlengde inkludert eventuelt baugspyd og badeplattform er o. a. 10,00 meter.

Klubbeffekter til salgs hos kasserer: Klistremerker med ny logo kr 50,- Vimpler har vi forekøpig ikke.

Medlemmer må nå være registrert i Hamar seilforening og Min idrett!

Alle foreninger og lag tilsluttet idrettsforbundet skal nå ha et elektronisk medlemsregister:

Det betyr at alle medlemmer må melde inn sitt medlemskap. I dag er det 66 av 121 som har gjort dette. Innmelding legger bla grunnlag for den støtten vi mottar fra idrettsforbundet så dette er veldig viktig for oss! Vi vil derfor be alle medlemmer registrere seg her: https://minidrett.nif.no Klikk på ”Ny bruker” og fyll ut aktuelle felt. Motta en bekreftelseskode på mobil og bekreft denne. Klikk på ”Medlemskap/Finn ny klubb” og søk på Hamar Seilforening.

Ved prolemer kan du kontakte Bjørn Saul, (eventuelt Knut Fougner som har fremgangsmåten på pdf).

VAKTLISTE HAMAR SEILFORENING 2019

(Klikk på liste for bedre visning)
Vaktbua på Brygga båthavn

Medlemmer uten båtplass slipper vakt som vanlig.

Nøkler hentes av førstemann på lista på STATOILSTASJONEN I VANGSVEIEN VED HAMARHALLEN - Vakt fra KL.21.OO TIL 05.00

Ta alltid med nøklene når du forlater vaktrommet. På brygga er dette spesielt viktig da andre leietagere benytter samme inngang. 

 • Vaktbua er i huset vis a vis Skibladnerbrygga.
 • Alle har i år vakt på Brygga Båthavn

Bli ny medlem i Hamar Seilforening? Innmeldings-skjema under:

Du melder deg inn som ny medlem ved å sende mail til kasserer Bjørn Kjeldsen som tar imot innmeldelsen. (Felt med * må fylles ut) Husk å skrive navn på familiemedlemmer hvis dette er aktuelt i meldingsboksen nederst. (Du kan også bruke skjemaet ved henvendelser angående båtplass. (Vi har for øyeblikket ventelister for båtplass.) Bruk meldingsboksen med info om båt slik at vi kan registrere deg på liste for båtplass). Alle årets priser i seilforeningen ligger øverst på denne siden. 

Vi har kontonummer 1822.21.06342 

(Vi vil heretter benytte oss av din e-post adresse)

Velkommen som medlem! Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål.

 

Mvh 

Bjørn Kjeldsen     Mobil 957 30121

bkjeld@online.no

Din melding er sendt
En feil oppstod, meldingen ble ikke sendt.
VAKTINSTRUKS s1 (Klikk for større)
 • Gebyr for ikke å møte opp på vakt er satt til kr. 1.500,- Beløpet betales til Hamar Båtforening på bankkonto nr. 2050.26.97588.

 • Vakter kan byttes innbyrdes blant medlemmene. Se vaktlisten. Vær ellers oppmerksom på at personen som står på vaktlisten er ansvarlig for oppmøtet hvis ikke det er avtalt at en av personene på listen over vaktmannskap som kan leies er kontaktet og betalt før vakten starter.

 • Minstealder for vakthold er 18 år. Det er plasseierens ansvar at dette blir overholdt. Det er også plasseiers ansvar at vedkommende har nødvendig instruksjon og er skikket til å utføre vakthold som skissert i vaktinstruksen.

  • Vaktmannskaper kan bli pålagt forefallende arbeid vaktnatta. Informasjon om denne type arbeid vil du evt. finne fremst i vaktperm eller som oppslag i vaktbua.
  • Bruk alltid vaktjakke/vaktvest som henger i vaktrommet.

  • Det er avtalt med Nokas at disse besøker begge havnene to ganger hver natt. Ta godt i mot disse.

   • Vaktrapport foreligger i hver havn i vaktrommet. Det kvitteres for utført vakthold og rapporten leveres i postkassa på Brygga. Vaktrapport fra Tjuvholmen Båthavn leveres til Brygga kl. 04:45 sammen med nøklene. Har det skjedd noe av interesse på vakten skal dette noteres på rapporten.

   • HUSK Å DATERE VAKTRAPPORTEN SAMT NUMMER PÅ BÅTPLASSEN DIN

    EN VELLYKKET VAKT ER DITT ANSVAR

Leie ut vakta 2019?

Her er liste over personer du kan kontakte hvis du selv ikke har anledning til å gå vakt. Godtgjørelsen til disse er kr. 1000,- og skal være betalt innen vakten tar til hvis annet ikke er avtalt.

(Klikk på liste for bedre visning)