ÅRETS REGATTAPLANER:

Nå ligger regattaplanene for 2021 på Regattasiden. Etter at fjor-året var et unntaksår må alle som tenker å delta i regattasammenheng fornye målebrevet sitt. Dette målebrevet vil være gyldig i fra 2021 med varighet 3 år har Hamar seilforening bestemt. (Hvis  du har kjøpt nytt målebrev også i fjor så ta kontakt med Chris Phelan som er regattasjef angående hvordan årets sesong skal løses). Alle seil-endringer som er gjort etter båtens forrige rating krever fornyet målebrev. 

Må båten måles?

Måling av båter som skal være med på regatta

Seilere som ønsker å seile regatta, men som mangler godkjent målebrev på båten, kan få målt opp båten før regattasesongen 2021. Det vil bli tatt kontakt med Gjøvik Seilforening for å få deres måler til å gjøre jobben. Vi gjorde et forsøk i fjor høst i seilforeningen, men pga. problemer med å få registrert dette i basen må jobben gjøres på nytt.

De som ønsker måling tar kontakt med Gudmundur Asmundsson på telefon 911 22 682 innen den 15. mai. Gudmundur vil koordinere dette med Gjøvik Seilforening.

Målebrevet koster kr. 650,- før 1. juni og 750,- senere. I tillegg kommer det som måleren skal ha for å gjøre jobben.

De som ikke har deltatt i regatta tidligere, men som ønsker å prøve seg, får seile den første sesongen uten godkjent rating, det vil bli fastsatt en midlertidig rating basert på tilsvarende båttyper.

Styret

Premieutdeling for fjoråret 2. juni:

Premieutdelingen for klubbmesterskapet 2020 blir holdt etter første tellende regatta på Tjuvholmen den 2. juni i følge Chris.

_________

Hvis noen skal forhøre seg om Rating og mål på båt:

Melding fra Sjefsmåler Hatlevik på Gjøvik:

Vennligst noter min nye email adresse: hatlevik@protonmail.com

Mvh-
Lars H Hatlevik
Gjøvik Seilforening
Mobil: 911 78 059

Eventuelt kan du ringe:

Jon Mikael Bjørklund. Regattasjef og Nor-rating måler på mob: 93041911.

Du kan også gå til Nor Rating linken her på hjemmesiden for å søke informasjon om andre spørsmål angående betaling av rating etc.

Hamar Seilforening

Hamar Seilforening 83 år i 2021

Seilforeningen er en aktiv klubb sentralt beliggende i Hamar med moderne havneanlegg på Tjuvholmen. Havna har utsettingsrampe, truck, mastekran og gjestebrygge.

Parkering er gratis ved bryggene og du kan komme hit etter en kort spasertur fra sentrum der jernbaneområdet utgjør kollektivknutepunktet i Hamar. 

Havna er et populært sted å være sommerstid. Tjuvholmen kro har alle rettigheter og regelmessige konserter. Kroa har toaletter og dusj. Drivstoff og båtutstyr seges fra Marinesenteret. Besøkende med Camping-bil/vogn har sommerplasser og det er anlegg for septiktømming, strøm og ferskvann. Hamar Roklubb ligger her med eget klubbhus og utsettingsbrygge for kajakk og robåter. I samme hus har Seilforeningen lokaler der kurs i jolleseiling foregår.  Det finnes flere benker og griller til fri benyttelse på Tjuvholmen. 

Hamar Seilforenings anlegg gir deg en trygg havn med vakthold slik at båtholdet blir så bekymringsfritt som mulig. Samtidig vil vi at havna skal være et samlingssted for seilinteresserte enten man bare vil kjenne på livet i havna eller komme ut på Mjøsa. For deg som søker spenning har vi regattaseiling hver uke hele sesongen. Har du ikke seil-erfaring eller mangler båt kan du bli med på seilkurs for jolleseilere eller melde deg på som mannskap på regattabanen. Fra 2016 ble det også mulig å få innføring i kjølbåt-seiling. Interesserte kan melde seg på for kursing med Killing som foreningen har fått låne til formålet. InterCity er høstens høydepunkt for kjølbåter og en tradisjon med kappestrid mellom Gjøvik og Hamar seilforening. Det gjelder å vinne vandrepokalen. Sesongen avsuttes i oktober med opptak og vinteropplag.

Klubbens uthavn ligger i Bergevika på østsiden av Helgøya. Foreningen leier ut hyttenøkkel til medlemmer med seilbåt og havneplass. Fantastisk sommersted i trygg god havn med brygge og mulighet for overnatting i hytte på nord-neset. Ett stort soverom er nylig renovert! Sengetøy må medbringes til laken, dyner og puter som ligger på hytta. Deler av vika er naturreservat og hytta ligger inne i reservatet. Vi oppfordrer til varsomhet og følg vernebestemmelsene!

Det jobbes med ny oversikt og flyfoto over havner langs mjøs-strendene (Noen nye har kommet til). I mellomtiden kan du sjekke Nyttige lenker. Mjøsa Båtforbund har en flott oversikt over Gjestehavner. (Se link til Mjøsa Båtforbund).

NB! Havna er video-overvåket, Tjuvholmen info (klikk for større)

ÅRSMØTET 2021 BLIR EN SKRIFTLIG PROSESS:

Hamar, 05.05.2021

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes skriftlig. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020. Årsmøtet vil derfor bli holdt i perioden 6. juni kl. 12.oo til 10. juni kl. 12.00. I denne perioden stemmes det over sakene på årsmøtet.

For nærmere informasjon om skriftlige årsmøter, se NIFs side om skriftlige årsmøter.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest den 23. mai 2021 til post@hamarseilforening.org.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på e-post og på www.hamarseilforening.org

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av i minst én måned, fylle minst 15 år i 2020, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan dette fremmes på post@hamarseilforening.org Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen Styret

Bjørn har sendt denne lenken ang. de vanlige regattareglene:

For alle som er usikre på regattareglene ligger det en ny lenke i Nor-Rating som omhandler dette, nå ligger denne lenken også på vår siste side (Nyttige lenker) der det i tillegg er en annen regelside og et aktivt spill under overskriften REGATTAREGLER som frisker opp kunnskapene: Inntil videre vil vår førsteside ha samme Nor-rating lenke som bringer deg direkt til Nor-Rating sine regelsider: (Trykk denne lenken) https://norrating.org/index.php/introduksjon/37-pa-regattabanen

Killing som inngangsport til seiling?

Hamar seilforening tilbyr kurs i seiling med Killing.  Dette er en norsk kjølbåt som har lange tradisjoner som regattaklasse i norge. Denne båten brukes i kursvirksomhet for seilinteresserte. (Også for skippere som vil forberede seg og starte med egen båt.)

Hamar seilforening ønsker seg flere på regattabanen der vi har ukentlige konkurranser hele sommersesongen. For å få med flere båter og seilere tror vi en introduksjon og litt praktisk øvelse kan være det som skal til for at man vil delta i denne spennede aktiviteten. Derfor tilbyr vi alle som har egen båt eller har tenkt å bli med som mannskap i regattasammenheng kurs sammen med erfarene seilere. 

I 2015 hadde vi bytteregatta for mannskap i noen treningsregattaer, men fordi aktive båter har mål om å komme høyt opp i klubbmesterskapet er det begrenset med grunntrening for interesserte. Vi har erfart at noen båter faller fra og ønsker med dette tilbudet å ta på alvor at det er vanskelig å være motivert når resultatene uteblir.

Vi håper dette blir et fast tilbud men det er blandt annet deg som avgjør om det skal fortsette i årene framover. Så ta kontakt for å holde kursvirksomheten gående!

Mer om dette ligger på Nyheter 

Heising på land er ferdig, vinterdvale mot ny sommer.