Alle bør sjekke sine tellende resultater:

Det har blitt endringer etter at Sjefsmåler Haltlevik har påpekt feil på 5 Hamarbåter i år. Se nye tabeller med riktig rating på Regatta siden. Sjekk også om tallene stemmer med din båt for sikkerhets skyld. Brevet fra Hatlevik ligger her på venstre spalte med mine kommentarer i rødt under. 

Neste tellende onsdags-regatta: 15. august kl18:00

Skippermøte kl 17:30

Klikke for større

Starttid Hamar Raceweekend Og Intercity

Forslag fra Chris om starttider Hamar Raceweekend 18 - 19aug og Starttid for Intercity: Samtlige blir kl 12:00. Dette er for øyeblikket gjeldende forslag.

Endringer i seilingsbestemmelser fra i fjor til i år:

Se regattasiden med forklaring på endringene

Ligger på siden Nyheter

Hamar Seilforening

Hamar Seilforening 80 år i 2018

Seilforeningen er en aktiv klubb sentralt beliggende i Hamar med moderne havneanlegg på Tjuvholmen. Havna har utsettingsrampe, truck, mastekran og gjestebrygge.

Parkering er gratis ved bryggene og du kan komme hit etter en kort spasertur fra sentrum der jernbaneområdet utgjør kollektivknutepunktet i Hamar. 

Havna er et populært sted å være sommerstid. Tjuvholmen kro har alle rettigheter og regelmessige konserter. Kroa har toaletter og dusj. Drivstoff og båtutstyr seges fra Marinesenteret. Besøkende med Camping-bil/vogn har sommerplasser og det er anlegg for septiktømming, strøm og ferskvann. Hamar Roklubb ligger her med eget klubbhus og utsettingsbrygge for kajakk og robåter. I samme hus har Seilforeningen lokaler der kurs i jolleseiling foregår.  Det finnes flere benker og griller til fri benyttelse på Tjuvholmen. 

Hamar Seilforenings anlegg gir deg en trygg havn med vakthold slik at båtholdet blir så bekymringsfritt som mulig. Samtidig vil vi at havna skal være et samlingssted for seilinteresserte enten man bare vil kjenne på livet i havna eller komme ut på Mjøsa. For deg som søker spenning har vi regattaseiling hver uke hele sesongen. Har du ikke seil-erfaring eller mangler båt kan du bli med på seilkurs for jolleseilere eller melde deg på som mannskap på regattabanen. Fra 2016 ble det også mulig å få innføring i kjølbåt-seiling. Interesserte kan melde seg på for kursing med Killing som foreningen har fått låne til formålet. InterCity er høstens høydepunkt for kjølbåter og en tradisjon med kappestrid mellom Gjøvik og Hamar seilforening. Det gjelder å vinne vandrepokalen. Sesongen avsuttes i oktober med opptak og vinteropplag.

Klubbens uthavn ligger i Bergevika på østsiden av Helgøya. Foreningen leier ut hyttenøkkel til medlemmer. Fantastisk sommersted i trygg god havn med brygge og mulighet for overnatting i hytte på nord-neset. Deler av vika er naturreservat.

Du finner flyfoto over havner langs mjøs-strendene ved å sjekke Nyttige lenker. Mjøsa Båtforbund har en flott oversikt over Gjestehavner  (Desverre tar sidene ikke hensyn til våre båter med mast og kjøl i informasjon om tilgjengelighet).

Tjuvholmen info (klikk for større)

Vi har fått besked fra måler Hatlevik fra Gjøvik om at ratingen for 5 båter er feil:

Jeg sjekket målebrevene til båtene på Hamar nå.
Ser at dere opererer med feil NOR Rating for 5 av båtene, i tabellen på regattasiden til Hamar Seilforening.
https://www.yourvismawebsite.com/hamar-seilforening/regatta

Fint om dere retter opp NOR Ratingen for disse fem båtene, så alt blir riktig til InterCity:

Bonnie XI -
Korrekt NOR Rating er 0,807.
Dataprogrammet til norlys.org har avrundet feil.
0,8065 som står i målebrevet, skal avrundes oppover.
Det har i mange år vært et problem at 5 til slutt, av og til avrundes feil vei.

Paulus -
Korrekt NOR Rating er 0,702.
Paulus har ikke spinnaker, og har dermed bare ett ratingtall.
Det står Lystall 0,704 og Lys u. spinn. 0,702 i tabellen deres.

Koroo -
Korrekt NOR Rating med spinnaker er 0,717.
Ser ut til at båten har fått nytt målebrev siden i vår, da der sto 0,722.
PS: Igjen er ratingen avrundet feil hos norlys.org.
0,7165 skal avrundes oppover.

X-Files -
Korrekt NOR Rating er 0,894 med spinnaker og 0,858 uten spinnaker.
Ser ut til at også denne båten har fått nytt målebrev siden i vår, da der sto 0,886 og 0,851.
Nå står det 0,894 og 0,858 i målebrevet.

Just For Fun -
Korrekt NOR Rating er 0,899 med spinnaker og 0,863 uten spinnaker.
Også denne båten ser ut til å ha fått nytt målebrev siden i vår, da der sto 0,894 og 0,859.
PS: Også her er ratingen avrundet feil hos norlys.
0,8985 skal avrundes oppover.


Med vennlig hilsen
Lars Helge Hatlevik
Gjøvik

(Jeg har endret tallene i tabellen slik at de overenstemmer med Hatleviks kommentarer.)

Alle båter som har deltatt i årets tellende regattaer bør sjekke om tallene stemmer. Nå ligger endringene inne med ny rating for dem endringene gjelder og dette ble dessverre en stor skuffelse for X-files som mister posisjon i 3 tabeller. Jubileumsregattaen, (ned til 3.plass bak Svarten og PerOlav),  og 13juni (ned fra 4. til 5. bak PerOlav), og 8.august (4. til 5. bak Phil).

Espen Langebraaten

Nå har Ola Johan gitt høringsuttalelse angående Tjuvhomen, vi håper!

Kommunen har sagt opp leieavtale for båtforeningen. Se høringsuttalelsen på neste side (Nyheter)

___________________________________________________

Killing som inngangsport til seiling?

Hamar seilforening tilbyr kurs i seiling med Killing.  Dette er en norsk kjølbåt som har lange tradisjoner som regattaklasse i norge. Denne båten brukes i kursvirksomhet for seilinteresserte. (Også for skippere som vil forberede seg og starte med egen båt.)

Hamar seilforening ønsker seg flere på regattabanen der vi har ukentlige konkurranser hele sommersesongen. For å få med flere båter og seilere tror vi en introduksjon og litt praktisk øvelse kan være det som skal til for at man vil delta i denne spennede aktiviteten. Derfor tilbyr vi alle som har egen båt eller har tenkt å bli med som mannskap i regattasammenheng kurs sammen med erfarene seilere. 

I 2015 hadde vi bytteregatta for mannskap i noen treningsregattaer, men fordi aktive båter har mål om å komme høyt opp i klubbmesterskapet er det begrenset med grunntrening for interesserte. Vi har erfart at noen båter faller fra og ønsker med dette tilbudet å ta på alvor at det er vanskelig å være motivert når resultatene uteblir.

Vi håper dette blir et fast tilbud men det er blandt annet deg som avgjør om det skal fortsette i årene framover. Så ta kontakt for å holde kursvirksomheten gående!

Mer om dette ligger på Nyheter