Tellende klubbregattaer 2018:

Trekantbaner i Hamar

Bøye-nr. 4=START/MÅL Klikk større

Bøye nr1 ligger ved Nordsveodden, Bøye nr2 ligger like utenfor Hamargrunnen (Som også har eget merke med stake og som ikke bør by på dybdeproblemer ved normal vannstand), Bøye nr 3 er utenfor Domkirkeodden. Bøyene benevnes enten med disse navn eller nr. For dere som ikke er kjent har man rett linje mellom bøye 1-2-3 og det bør seiles mot tele-mast i åsen (Bangsberget) når man har rundet bøye 1 sørfra. Andre retningen er litt mer komplisert. Fra bøye 3 må man finne den skogkledde odden og styre litt østenfor for å seile riktig retning. Eventuelt kan man se bakover mot masta og følge med på synlige bøyer etter hvert som man passerer. Mellom start/mål og bøye 2 Hamargrunnen er retningen mot tele-mast på Helgøya (Eksberget) og mot fyret i havna.

Makstid baner:

Det har nå blitt nye faste maks-tider der hver bøyepassering utgjør 20min og summen av bøyepasseringer (pluss nye 30min for andre runde) avgjør makstiden.

Denne totalsummen avgjør totaltiden før regatta blir avbrutt. Tellende resultat oppstår hvis denne tiden ikke har utløpt for de to første båtene over start/mål-linja. Denne tiden avgjør også når hele regattaen avbrytes og andre runde annuleres. I siste tilfelle gjelder første runde som tellende resultat.

Det ble altså bestemt at minimum to båter må fullføre innen makstid for å godkjenne regattaresultatet.

(Startsignalet for regattaen er utgangspunktet for beregning av makstiden).

Regattasjef avgjør unntak i bestemmelser før start, f.eks styrbord eller babord runding, kun en pølse, ekstra bøyer og makstider ved lite vind etc.

 

NorRating har komplett regelverk som pdf.

Hvis du vil vite hva som gjelder i NorRating forskriftene er det laget pdf-dokumenter som kan lastes ned fra hjemmesiden til NorLys der alle endringer for 2016 er inkludert.

Det er viktig å vite at ratingen for din båt blir vedlikeholdt og kan forandres fra år til år. Den ratingen du har i år er dermed ikke gjeldende for neste år. Det er stadige endringer som skal gjøre det mer rettferdig å seile regatta og disse endringene blir overvåket internasjonalt av ORC som Nor-rating er en del av. Derfor kan du heller ikke få tellende resultat hvis du ikke betaler avgiften for årets rating-tall.

HAMAR RACEWEEKEND 2018:

For tellende resultat må båtene fullføre både lørdag og søndag:

Lørdag stilte 5 båter til start. Det var mye vind fra SV denne lørdagen og to av båtene brøt seilasen slik at kun 3 båter fullførte.

Derfor fikk kun de tre som kom til mål første dag resultater i denne helgeseilasen.

Banene ble begge dager to store trekanter og en pøsle. Lørdag 1-3-4-1-3-4-1-4 og søndag 3-1-4-3-1-4-3-4. Back in Black vant med Per Olav på andre og X-files på tredjeplass. Chris tok seieren andre dag, men fikk ingen tellende resultater i selve regattaen da han tok tiden på lørdag. Allikevel var søndagens seilas Chris sin dag. Takk til alle som deltok i denne årlige konurransen som har egen premiering.

Endringer i seilingsbestemmelser fra i fjor til i år:

Regattasesongen har endringer i antall tellende regattaer fra tidligere 10 til 8.For å kåre en enkelt vinner endres reglene slik at man unngår situasjonen som oppsto i 2017 der seieren ble delt mellom to båter. Ny regel betyr at hvis man har to båter med samme poengsum etter siste tellende seilas er det båten som fikk best resultat på avslutningen av sesongen som kåres til vinner Den samme beregningen av vinner gjelder for Hamar Race weekend der sist gjennomførte seilas skiller seier fra andre plass.

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

Visuell versjon for Start ⏳

 

(Klokkespillet gjelder kun for Hamar) F.eks onsdagsregatta start kl 1800 med 6 slag på klokke-spillet før 5 min. nedtellingen starter.

Lydsignal og flagg brukes ved 5min – 4min – 1min og start. FLAGGET BESTEMMER START

5-minuttsignalet går straks etter det 6. slaget på klokkespillet (HAMAR). Det vises i tillegg visuelt signal (flagg).

5 min: Signal + rødt flagg 🔴⬆️(opp fram til 4min gjenstår)

4 min: Signal + blått med firkant 🔵⬆️(opp fram til 1min gjenstår)

1 min: Signal + rødt 🔴⬆️(opp fram til start)

Start:  Signal +  🔴⬇️(rødt flagg senkes)  Flagg bestemmer starttidspunkt 

Ved tjuvstart gis det ett lydsignal og 🔵⬆️ blått flagg vises. Synder(e) som tar omstart, må bak startlinje og seile over starlinjen på nytt ellers diskes båten

Er det behov for generell tilbakekalling/omstart (mange som tjuvstarter), kalles alle båtene tilbake med 2 lydsignaler etter hverandre 📢 📢  og det viftes   ◀️-🔵 -▶️  med blått flagg. Når alle båter er tilbake over startlinjen vil det bli gitt nytt 5-minuttsignal 

Det er ikke lov å være over startlinjen (og heller ikke over forlengelsen av denne) i det siste minuttet før start: (1-minutt-regelen). Motor skal være stoppet før 5-minutt-signalet. (Dvs: Når nedtellingen begynner =rødt flagg oppe).

Målgang ⌛️

Mål-linjen skal passeres i motsatt retning av ved start, mellom fyret og startbøye (Ikke flagg eller lydsignal).

Unntak gjelder når regatta blir avkortet og når den blir avblåst. Avblåsing skjer ved 2 lydsignaler etter hverandre 📢 📢  og det viftes   ◀️-🔵 -▶️  med blått flagg. (Hvis det har vært tidtaking på deltid under regattaen  (før avblåsing)  godkjennes tiden som slutt-tid.)

Ny regattasjef i år: CHRIS

Regattasjef Chris Phelan

Fullstendig regelverk for oss på Mjøsa, se "Seilingsbestemmelser. Rødt flagg skal medbringes for å kunne få behandlet protest under regatta. Det er dermed kun båter med riktig flagg som kan protestere mot regelbrudd etc og få saken behandlet. Protesten ska leveres skriftlig innen tidsfristen som gjelder og skrives på protestformular som skal utarbeides til formålet. Derfor: Alle båter som planlegger å stille til start i år må skaffe seg rødt protestflagg.

 (Nyttige Lenker, Regattaregler)

Overskrift