Terminliste for regattaseiling/aktiviteter 2024. Skippermøte 17.00. Fem minutter signal kl.17.30

Dato:

Aktivitet:

Tidtaker:

Torsdag 30. mai

Uformell trening/seiling.     Start kl 17.30

 

Torsdag 6. juni

Tellende regatta (Vårcup)

Roar S

Torsdag 13. juni

Tellende regatta (Vårcup)

Petter L

Torsdag 20.juni

Tellende regatta (Vårcup)

Per M

Torsdag 27. juni

Tellende regatta (Vårcup)

Johan B

Juli måned:

Treningsregatta hver torsdag kl. 17.30

 

 

 

 

Torsdag 1. aug.

Tellende regatta

Jørn N

Mandag 5. aug.

Uformell trening/seiling.     Start kl 17.30

 

Torsdag 8. aug.

Tellende regatta

Per Olav L

Torsdag 15. aug.

Tellende regatta

Gudmundur A

Torsdag 22. aug.

Tellende regatta

Espen og Knut

Torsdag 29. aug.

Tellende regatta

Bjørn og Jan

Torsdag 5. sept.

Tellende regatta

Chris P

Mandag 9 sept.

Uformell trening/seiling.      Start kl 17.30

 

Torsdag 12. sept.

Tellende regatta

 Odd Egil

Lørdag 7. sept.

Intercity.

 

Torsdag 19. sept.

Tellende regatta

 Rune

Torsdag 26. sept.

Tellende regatta

 

 

Regattaer som er tellende til klubbmesterskaper er uthevet (13 stk). Båtens 8 beste resultater teller til klubbmesterskapet. Et gjennomsnitt av de 8 beste resultater kan brukes som et tellende resultat for tidtaker.

Regattaene i juni (4) teller også til en egen vårcup. De beste 3 seilaser teller. Tidtakere kan bruke et gjennomsnitt av de gjennomførte seilasene sine som et tellende resultat.

I løpet av sesongen vil 2-3 regattaer bli på pølsebane.

3 mandager er satt av til trening, der vi kan f.eks. bytte mannskaper og trene på ulike ting (starter, spinnakerseiling?).

Tidtakere: Passer ikke oppsatt dag, kan dere bytte med en annen på lista. Gi beskjed til regattasjefen.

Selvstyrer: Det er lov for de som seiler alene å bruke selvstyrer. Denne kan bare brukes når det kan skje uten fare for andre båter. Regattareglene gjelder som vanlig.

Mvh. regattakomiteen

Intercity resultat 2023 - Hamar 10 poeng Gjøvik 11 poeng.
regatta 29. sep 2021 (klikk for større)
Regatta 22.sep2021 (klikk for større)
Regatta 15.sep2021 (klikk for større)
Regatta 8. sep 2021 (Klikk for større)
Regatta 1. sep 2021 (klikk for større)
Regatta 25. august 2021(klikk for større
Regatta 18. aug 2021(klikk for større)
Regatta 15. aug 2021(klikk for større)
Regatta 11. august (klikk for større)
Regatta 4. aug 2021 (Klikk for større)
Regatta 30 juni 2021 (klikk for større)
Regatta 23 jun 2021 (Klikk for større)
Regatta 20. juni (klikk for større)
Regatta 16. juni (klikk for større)
Regatta 9. juni (klikk for større)

Trekantbaner i Hamar

Bøye-nr. 4=START/MÅL Klikk større

Bøye nr1 ligger ved Nordsveodden, Bøye nr2 ligger like utenfor Hamargrunnen (Som også har eget merke med stake og som ikke bør by på dybdeproblemer ved normal vannstand), Bøye nr 3 er utenfor Domkirkeodden. Bøyene benevnes enten med disse navn eller nr. For dere som ikke er kjent har man rett linje mellom bøye 1-2-3 og det bør seiles mot tele-mast i åsen (Bangsberget) når man har rundet bøye 1 sørfra. Andre retningen er litt mer komplisert. Fra bøye 3 må man finne den skogkledde odden og styre litt østenfor for å seile riktig retning. Eventuelt kan man se bakover mot masta og følge med på synlige bøyer etter hvert som man passerer. Mellom start/mål og bøye 2 Hamargrunnen har méd-linje i retningen mellom tele-mast på Helgøya (Eksberget) og fyret i havna.

Visuell versjon for Start ⏳

(Klokkespillet gjelder kun for Hamar) F.eks onsdagsregatta start kl 1800 med 6 slag på klokke-spillet før 5 min. nedtellingen starter.

Lydsignal og flagg brukes ved 5min – 4min – 1min og start. FLAGGET BESTEMMER START

5-minuttsignalet går straks etter det 6. slaget på klokkespillet (HAMAR). Det vises i tillegg visuelt signal (flagg).

5 min: Signal + rødt flagg 🔴⬆️(opp fram til 4min gjenstår)

4 min: Signal + blått med firkant 🔵⬆️(opp fram til 1min gjenstår)

1 min: Signal + rødt 🔴⬆️(opp fram til start)

Start:  Signal +  🔴⬇️(rødt flagg senkes)  Flagg bestemmer starttidspunkt 

Ved tjuvstart gis det ett lydsignal og 🔵⬆️ blått flagg vises. Synder(e) som tar omstart, må bak startlinje og seile over starlinjen på nytt ellers diskes båten

Er det behov for generell tilbakekalling/omstart (mange som tjuvstarter), kalles alle båtene tilbake med 2 lydsignaler etter hverandre 📢 📢  og det viftes   ◀️-🔵 -▶️  med blått flagg. Når alle båter er tilbake over startlinjen vil det bli gitt nytt 5-minuttsignal 

Det er ikke lov å være over startlinjen (og heller ikke over forlengelsen av denne) i det siste minuttet før start: (1-minutt-regelen). Motor skal være stoppet før 5-minutt-signalet. (Dvs: Når nedtellingen begynner =rødt flagg oppe).

Målgang ⌛️

Mål-linjen skal passeres i motsatt retning av ved start, mellom fyret og startbøye (Ikke flagg eller lydsignal).

Unntak gjelder når regatta blir avkortet og når den blir avblåst. Avblåsing skjer ved 2 lydsignaler etter hverandre 📢 📢  og det viftes   ◀️-🔵 -▶️  med blått flagg. (Hvis det har vært tidtaking på deltid under regattaen  (før avblåsing)  godkjennes tiden som slutt-tid.) Avkortingsregler for 2020 er endret og nye makstider pr. legg er satt i tabell under.

Seilingsbestemmelser for Hamar Seilforening 2023

Generelle regler.

Seilasene er underlagt Norske kappseilingsregler for 2021-2024 med de tillempninger i sikkerhetsreglene som er avtalt med Gjøvik seilforening.

Alle som ønsker å delta i klubbmesterskapet må i år forny målebrevet ved å betale avgiften til Norrating (norgesseilforbund.org).  Båter og seil som ikke er målt, må måles før sesongstart.  Nye seilere kan første året seile på estimert rating.  

Båter som skal seiles i enkeltregatta må meldes inn (med eller uten spinnaker) på skippermøtet til regattasjef / tidtaker. Påmelding skjer på skippermøtet kl. 17.30. I slutningen av september starter skippermøtet kl. 17.00

Tidtakerfunksjon går på rundgang. Tidtaker har sin plass på fyret. Tidtaker skal alltid notere mellomtider ved passering målbøye (bøye 4) etter første runde. Det bør være to tidtakere.

Terminliste

Det legges opp til 13 tellende regattaer i årets klubbmesterskap. Båtens 8 beste resultater teller til klubbmesterskapet. Et gjennomsnitt av disse kan brukes som et tellende resultat for tidtaker. Hvis bare 12 av årets regattaer kan gjennomføres, vil 7 regattaer telle. Hvis 11 teller 6 osv.

Bane

Det seiles på faste baner, se egen oversikt. Dagens bane avtales på skippermøte. Vindretning og styrke er avgjørende for banevalg og lengde. Banen oppgis ved rekkefølge på bøyer som skal passeres. For eksempel. 1 -2 - 3 - 4 - 1 - 4 styrbord runding (full trekantbane + pølse til bøye 1).  Se avsnitt 5 for banevarianter, begrensningstider og avkortning av banene.

Startlinja legges ut mellom fyret og en bøye i perioden før nedtelling til start. Bøya legges slik at kurs mot første runding om mulig blir en krysslegg.

Startprosedyre og tidtaking.

Seilforeningen har anskaffet en startboks som gir tydelige lydsignal. Det er lydsignaler ved 6 (oppmerksomhetssignal) 5-4-1-start. Det vises i tillegg visuelt signal-flagg.

5 minutter       -            Lyd og rødt flagg.

4 minutter       -            Lyd og rødt flagg ned. Blått flagg med firkant opp.

1 minutt           -            Lyd og blått flagg ned. Rødt flagg opp.

Start                  -            Lyd og rødt flagg ned.

 

Det er ikke lov å være over startlinja i det siste minuttet før start. Motor skal være avslått før 5-minuttersignalet.

Båter som tyvstarter får et tidstillegg i korrigert tid på tre minutter. Tidtaker har ansvar for å notere båter som tyvstarter, og om mulig gi beskjed til båten.

Begrensningstider for regatta og avkortning av banen

En regatta består av minimum to legger (1 legg = avstand mellom to bøyer).

 

Antall legger

Hel bane.

To båter må fullføre senest etter

             

Hel bane.

Regattaen         avblåses etter

 

Avkortning.

Målgang etter runde 1 hvis ikke to båter har passert innen

Avkortning.

Regattaen avblåses etter

 

2

80 minutter

100 minutter

-

-

3

90 minutter

120 minutter

-

-

4

110 minutter

140 minutter

50 minutter

100 minutter

5

130 minutter

160 minutter

75 minutter

120 minutter

6

150 minutter

180 minutter

100 minutter

145 minutter

Avkortning: Regattaen avsluttes etter runde en, hvis ikke to båter klarer å fullføre denne runde innen angitt makstid (kolonne 4).

Hel bane: Klarer ikke to båter å fullføre innen angitt makstid (kolonne 2), teller passering av målbøye etter runde en.

Minst to båter må fullføre hel eller avkortet bane innen angitt tid for at regattaen skal være tellende.

Målgang

Mål-linjen skal passeres i motsatt retning av start, mellom fyret og startbøye (Ikke flagg eller lydsignal).

Unntak gjelder når regatta blir avkortet, og når den blir avblåst. Avblåsing skjer ved 3 lydsignaler etter hverandre og det viftes   ◀️-🔵 -▶️  med blått flagg.

Poengberegning                                                                                                             Det seiles etter lavpoeng systemet: 1. plass = 1 poeng, 2. plass = 2 poeng osv.

Tidtaker får poeng for denne regatta svarende til gjennomsnittet av båtens 8 beste tellende regattaer i sesongen. Hvis en båt har startet regattaen og brutt, blir dens poeng lik antall startende båter.  Båter som ikke deltar i en regatta, får poeng svarende til antall båter i mesterskapet.

Hvis det i klubbmesterskapet blir poenglikhet mellom de to best plasserte båter (likhet både i poengsum og plasseringer), vinner den båten som hadde best plassering i siste seilas de begge deltok i.

Protest                                                                                                                                                  Hvis en båt bryter regler på banen, kan den fri seg fra diskvalifikasjon ved å ta en 360 graders vending.

Hvis en båt velger å protestere på en annen båt skal det ropes høyt og tydelig protest og heises rødt protestflagg på et godt synlig sted. Dette føres til målgang. Det leveres skriftlig protest med begrunnelse til regattasjefen snarest og senest en halv time etter siste båt har kommet i mål. En båt som diskvalifiseres får en straff tilsvarende plasseringspoengene pluss 4 poeng.

Resultater

Resultater regnes snarest ut etter seilasen. De vil leses opp på brygga når alle båter er i havn og publiseres på klubbens hjemmeside.

Startavgift og premier

Det vil bli avkrevd et startgebyr på kr 350 for sesongen. Det trekkes en bryggepremie etter skiftende kriterier for å styrke sosiale aktiviteter etter regattaen.

Sikkerhet

Båtene skal være ansvarsforsikret. Alle båter skal ha minimum ett brannslukkingsapparat, anker, flyteplagg til alle om bord og cockpitkniv. Alt sikkerhetsutstyr skal være funksjonsdyktig og lett tilgjengelig.

Ansvarsfraskrivelse

Deltakelse i regattaen skjer ene og alene på eget ansvar. Den organiserende myndighet vil ikke akseptere noe ansvar for skader på materiell eller person, eller dødsfall i forbindelse med regattaen.

Regattakomiteen, Hamar

De vanlige regattareglene:

For alle som er usikre på regattareglene ligger det en ny lenke i Nor-Rating som omhandler dette, nå ligger denne lenken også på vår siste side (Nyttige lenker) der det i tillegg er en annen regelside og et aktivt spill under overskriften REGATTAREGLER som frisker opp kunnskapene: Inntil videre vil vår førsteside ha samme Nor-rating lenke som bringer deg direkt til Nor-Rating sine regelsider: (Trykk denne lenken) https://norrating.org/index.php/introduksjon/37-pa-regattabanen