Tellende regatta-resultater i klubbmesterskapet 2019:

(Klikk for større) 12. juni 2019
(Klikk for større) 16. juni 2019
(Klikk for større) 26. juni 2019
(Klikk for større) 14. august 2019
(Klikk for større) 21. august 2019
(Klikk for større) 28. august 2019
Klikk for større) 04 sep 2019
(Klikk for større) 18 sep 2019
(Klikk for større) 21 sep 2019
(Klikk for større) 25 sep 2019
(Klikk for større) Regatta 29. sep 2019

Midlertidige resultater fra Chris er satt opp for gjennomførte tellende regattaer i 2019. To av de oppsatte tellende er annulert pga for lite vind. (19. juni og 7. august)

28. august resultater ble endret etter klage fra Back in Black på beregning av sluttid. Dermed ble førsteplassen delt mellom Marsvinet og Back in Balck.

Det er kanskje noen som faller fra da man ikke vet om alle startende vil etablere tellende rating senere. Vi har nye regler for dette, se Nyheter)

(2018 resultater ligger på Gammelt nytt)

Trekantbaner i Hamar

Bøye-nr. 4=START/MÅL Klikk større

Bøye nr1 ligger ved Nordsveodden, Bøye nr2 ligger like utenfor Hamargrunnen (Som også har eget merke med stake og som ikke bør by på dybdeproblemer ved normal vannstand), Bøye nr 3 er utenfor Domkirkeodden. Bøyene benevnes enten med disse navn eller nr. For dere som ikke er kjent har man rett linje mellom bøye 1-2-3 og det bør seiles mot tele-mast i åsen (Bangsberget) når man har rundet bøye 1 sørfra. Andre retningen er litt mer komplisert. Fra bøye 3 må man finne den skogkledde odden og styre litt østenfor for å seile riktig retning. Eventuelt kan man se bakover mot masta og følge med på synlige bøyer etter hvert som man passerer. Mellom start/mål og bøye 2 Hamargrunnen har méd-linje i retningen mellom tele-mast på Helgøya (Eksberget) og fyret i havna.

Seilingsbestemmelser 2019 fra Chris, 3sider:

(Klikk for større)
(Klikk for større)
(Klikk for større)

NorRating har komplett regelverk som pdf.

Hvis du vil vite hva som gjelder i NorRating forskriftene er det laget pdf-dokumenter som kan lastes ned fra hjemmesiden der alle Rating-endringer er inkludert.

Det er viktig å vite at ratingen for din båt blir vedlikeholdt og kan forandres fra år til år. Den ratingen du har i år er dermed ikke gjeldende for neste år. Det er stadige endringer som skal gjøre det mer rettferdig å seile regatta og disse endringene blir overvåket internasjonalt av ORC som Nor-rating er en del av. Derfor kan du heller ikke få tellende resultat hvis du ikke betaler avgiften for årets rating-tall.

Chris har forslag for regattasesongen 2020:

FORSLAG NORRATING:

1. Skal vi:

a) Betale norrating hvert år som normalt?

b) Betale norrating hvert tredje år?

c) Undresøke om HS vil betale en del av utgiftene for regattabåtene kommende år?

FORSLAG REGATTAFORM:

2. Skal vi:

a) Fortsette med klubbmesterskap som i 2019?

b) Ha egen vår og høst-regatta (Vår: 5 regattaer med 3 tellende i Juni)?

(Høst: 10 regattaer hvorav 6 er tellende) i August og September?

(Premiert hver for seg)

3. Skal vi ha sommer regatta (5 regattaer hvorav 3 tellende) i Juli, med opplæring for folk som vil lære å seile regatta?

4. Skall vi bytte ut Hamar race weekend og heller seile søndagens regatta rundt Helgøya, eventuelt regatta til Bergvika, Nes og Brummendal?

5. Skal vi velge en cruising-sjef til å organisere lang tur pa mjøsa, en eller to ganger pr år?

6. Skal vi bytte ut lørdagsregatta med en eller to fredagsregattaer på kvelden og med en tur på kroa etterpå?

7. Hvorfor skal vi ha Intercity regatta i september, når dagen er så kort og været av og til er kjølig?

8. Andre forslag...til Chris før regattamøtet der vi stemmer over forslagene?

(Regattamøtet planlegges i Januar 2020)

Hilsen regattasjef

Chris Phelan

(Klikk for større)

Hamar Race Weekend 17/18 august 2019:

Resultat Hamar Raceweekend

2019 Regler og start-tider:

Tellende regattaer i klubbmesterskapet er totalt 14 regattaer, (vist i fet skrift)

8 beste resultater teller, (antall gjennomførte -1) hvis færre enn 12 gjennomførte regattaer, (antall gjennomførte -2) hvis færre enn 10 gjennomførte regattaer, (antall gjennomførte -3) hvis færre enn 8 gjennomførte.

Onsdagsregattaer starter kl.18:00 med skippermøte kl.17:30 bortsett fra den siste onsdagsregattaen den 25.september som starter 17:30, og skippermøte kl.17:00 (på grunn av tidlig mørk kveld)
Starttidspunkt øvrige regattaer er klokka 11:00. Intercity starttidspunkt annonseres på seilforeningens hjemmeside.

Regattakomiteen vil også satse på bruk av ekstra bøyer til bruk ved lite vind og for å få til bidevind start ved østlige vinder.

Treningsregattaer og Personlig ratings regattaer i Juli starter klokka 18:00 med skippermøte 17:30.

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

Visuell versjon for Start ⏳

(Klokkespillet gjelder kun for Hamar) F.eks onsdagsregatta start kl 1800 med 6 slag på klokke-spillet før 5 min. nedtellingen starter.

Lydsignal og flagg brukes ved 5min – 4min – 1min og start. FLAGGET BESTEMMER START

5-minuttsignalet går straks etter det 6. slaget på klokkespillet (HAMAR). Det vises i tillegg visuelt signal (flagg).

5 min: Signal + rødt flagg 🔴⬆️(opp fram til 4min gjenstår)

4 min: Signal + blått med firkant 🔵⬆️(opp fram til 1min gjenstår)

1 min: Signal + rødt 🔴⬆️(opp fram til start)

Start:  Signal +  🔴⬇️(rødt flagg senkes)  Flagg bestemmer starttidspunkt 

Ved tjuvstart gis det ett lydsignal og 🔵⬆️ blått flagg vises. Synder(e) som tar omstart, må bak startlinje og seile over starlinjen på nytt ellers diskes båten

Er det behov for generell tilbakekalling/omstart (mange som tjuvstarter), kalles alle båtene tilbake med 2 lydsignaler etter hverandre 📢 📢  og det viftes   ◀️-🔵 -▶️  med blått flagg. Når alle båter er tilbake over startlinjen vil det bli gitt nytt 5-minuttsignal 

Det er ikke lov å være over startlinjen (og heller ikke over forlengelsen av denne) i det siste minuttet før start: (1-minutt-regelen). Motor skal være stoppet før 5-minutt-signalet. (Dvs: Når nedtellingen begynner =rødt flagg oppe).

Målgang ⌛️

Mål-linjen skal passeres i motsatt retning av ved start, mellom fyret og startbøye (Ikke flagg eller lydsignal).

Unntak gjelder når regatta blir avkortet og når den blir avblåst. Avblåsing skjer ved 2 lydsignaler etter hverandre 📢 📢  og det viftes   ◀️-🔵 -▶️  med blått flagg. (Hvis det har vært tidtaking på deltid under regattaen  (før avblåsing)  godkjennes tiden som slutt-tid.)

Regattasjef: CHRIS PHELAN

Regattasjef Chris Phelan

Fullstendig regelverk for oss på Mjøsa, se "Seilingsbestemmelser 2019 fra Chris, klikkbar pdf til venstre. (Rødt flagg skal medbringes for å kunne få behandlet protest under regatta). Det er dermed kun båter med riktig flagg som kan protestere mot regelbrudd etc og få saken behandlet. Protesten ska leveres skriftlig innen tidsfristen som gjelder og skrives på protestformular. Derfor: Alle båter som planlegger å stille til start i år må skaffe seg rødt protestflagg. Lenker, Regattaregler)