Resultater 2018:

Trekantbaner i Hamar

Bøye-nr. 4=START/MÅL Klikk større

Bøye nr1 ligger ved Nordsveodden, Bøye nr2 ligger like utenfor Hamargrunnen (Som også har eget merke med stake og som ikke bør by på dybdeproblemer ved normal vannstand), Bøye nr 3 er utenfor Domkirkeodden. Bøyene benevnes enten med disse navn eller nr. For dere som ikke er kjent har man rett linje mellom bøye 1-2-3 og det bør seiles mot tele-mast i åsen (Bangsberget) når man har rundet bøye 1 sørfra. Andre retningen er litt mer komplisert. Fra bøye 3 må man finne den skogkledde odden og styre litt østenfor for å seile riktig retning. Eventuelt kan man se bakover mot masta og følge med på synlige bøyer etter hvert som man passerer. Mellom start/mål og bøye 2 Hamargrunnen har méd-linje i retningen mellom tele-mast på Helgøya (Eksberget) og fyret i havna.

Seilingsbestemmelser 2019 fra Chris, 3sider:

(Klikk for større)
(Klikk for større)
(Klikk for større)

NorRating har komplett regelverk som pdf.

Hvis du vil vite hva som gjelder i NorRating forskriftene er det laget pdf-dokumenter som kan lastes ned fra hjemmesiden der alle Rating-endringer er inkludert.

Det er viktig å vite at ratingen for din båt blir vedlikeholdt og kan forandres fra år til år. Den ratingen du har i år er dermed ikke gjeldende for neste år. Det er stadige endringer som skal gjøre det mer rettferdig å seile regatta og disse endringene blir overvåket internasjonalt av ORC som Nor-rating er en del av. Derfor kan du heller ikke få tellende resultat hvis du ikke betaler avgiften for årets rating-tall.

Regler og start-tider:

Tellende regattaer i klubbmesterskapet er totalt 14 regattaer, (vist i fet skrift)

8 beste resultater teller, (antall gjennomførte -1) hvis færre enn 12 gjennomførte regattaer, (antall gjennomførte -2) hvis færre enn 10 gjennomførte regattaer, (antall gjennomførte -3) hvis færre enn 8 gjennomførte.

Onsdagsregattaer starter kl.18:00 med skippermøte kl.17:30 bortsett fra den siste onsdagsregattaen den 25.september som starter 17:30, og skippermøte kl.17:00 (på grunn av tidlig mørk kveld)
Starttidspunkt øvrige regattaer er klokka 11:00. Intercity starttidspunkt annonseres på seilforeningens hjemmeside.

Regattakomiteen vil også satse på bruk av ekstra bøyer til bruk ved lite vind og for å få til bidevind start ved østlige vinder.

Treningsregattaer og Personlig ratings regattaer i Juli starter klokka 18:00 med skippermøte 17:30.

Klubbmester 2018 ble Chris med Koroo:

Som man ser av tabellen kom Chris overlegent ut med 5 førsteplasser (+ 1 for tidtaking) i årets tellende konkurranser og havnet på poengsum 10. Dette ble en skikkelig storeslem i klubbmesterskapet. Gudmundur med Kria viste stor styrke med en andreplass som han på sett og vis bekreftet med sterke resultater i andre seilaser, kanskje spesielt i årets intercity der det kun skilte noen få sekunder til en andreplass totalt. Baaten fikk 3. som viser at også denne båten henger godt med i listene som vanlig med toppresultater gjennom året. Gratulerer!

Så fikk vi også endelig intercitypokalen tilbake til Hamar i år selv om vi gjerne skulle hatt med enda flere hamarbåter der Gjøvik dominerte med mange båter. Vi bør altså skjerpe oss neste år.

Nå når sesongen er slutt har enkeltresultater blitt fjernet og erstattet av regattaresultater som gjelder seilaser med egen premiering. Takk for en fin sesong med vindstyrker som burde passe for de fleste typene båter i klubben.

Hvor rettferdig NorRating er har det vært diskusjoner om. På samme måte som tidligere lys er det mange som har tvil, men som det blir sagt: Det er umulig å lage et helt rettferdig system. Man kan vel si at det er Darwins lov som gjelder der det er gjennomsnittet av resultater og med deltakere som er på hugget hele tiden og ikke gir seg..... og med båttyper som passer på Mjøsa, er dem som klarer seg best. Vi har ikke noe bedre system enn dette pr. i dag. Så får man heller se på det som det er båten som vinner og ikke folka som sitter oppi.

Klubbmesterskapet 2018

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

Visuell versjon for Start ⏳

 

(Klokkespillet gjelder kun for Hamar) F.eks onsdagsregatta start kl 1800 med 6 slag på klokke-spillet før 5 min. nedtellingen starter.

Lydsignal og flagg brukes ved 5min – 4min – 1min og start. FLAGGET BESTEMMER START

5-minuttsignalet går straks etter det 6. slaget på klokkespillet (HAMAR). Det vises i tillegg visuelt signal (flagg).

5 min: Signal + rødt flagg 🔴⬆️(opp fram til 4min gjenstår)

4 min: Signal + blått med firkant 🔵⬆️(opp fram til 1min gjenstår)

1 min: Signal + rødt 🔴⬆️(opp fram til start)

Start:  Signal +  🔴⬇️(rødt flagg senkes)  Flagg bestemmer starttidspunkt 

Ved tjuvstart gis det ett lydsignal og 🔵⬆️ blått flagg vises. Synder(e) som tar omstart, må bak startlinje og seile over starlinjen på nytt ellers diskes båten

Er det behov for generell tilbakekalling/omstart (mange som tjuvstarter), kalles alle båtene tilbake med 2 lydsignaler etter hverandre 📢 📢  og det viftes   ◀️-🔵 -▶️  med blått flagg. Når alle båter er tilbake over startlinjen vil det bli gitt nytt 5-minuttsignal 

Det er ikke lov å være over startlinjen (og heller ikke over forlengelsen av denne) i det siste minuttet før start: (1-minutt-regelen). Motor skal være stoppet før 5-minutt-signalet. (Dvs: Når nedtellingen begynner =rødt flagg oppe).

Målgang ⌛️

Mål-linjen skal passeres i motsatt retning av ved start, mellom fyret og startbøye (Ikke flagg eller lydsignal).

Unntak gjelder når regatta blir avkortet og når den blir avblåst. Avblåsing skjer ved 2 lydsignaler etter hverandre 📢 📢  og det viftes   ◀️-🔵 -▶️  med blått flagg. (Hvis det har vært tidtaking på deltid under regattaen  (før avblåsing)  godkjennes tiden som slutt-tid.)

Regattasjef: CHRIS PHELAN

Regattasjef Chris Phelan

Fullstendig regelverk for oss på Mjøsa, se "Seilingsbestemmelser 2019 fra Chris, klikkbar pdf til venstre. (Rødt flagg skal medbringes for å kunne få behandlet protest under regatta). Det er dermed kun båter med riktig flagg som kan protestere mot regelbrudd etc og få saken behandlet. Protesten ska leveres skriftlig innen tidsfristen som gjelder og skrives på protestformular. Derfor: Alle båter som planlegger å stille til start i år må skaffe seg rødt protestflagg. Lenker, Regattaregler)

Hvordan NorRating-tallene fremkommer:

Det har vært en del diskusjon rundt den nye måleregelen og dette er hva som blir fremhevet fra dem som overvåker systemet:

NOR Rating er i utgangspunktet et "single-tall system", dvs. at hver båt får tildelt ett  måltall som benyttes under alle forhold. Måltallet er OSN (Offshore Single Number) som ORC VPP bergener. Tallet er basert på et snitt av fartspotensialet  for seks ulike vindvinkler under tre ulike vinstyrker fra 8-16 knop under offshore forhold. Vektingen er er gitt i tabellen nedenfor. Det er lagt vekt på kryss(40%) og lens(40%) i mindre vind, mer vekt på slør og seiling på rommere kurser i høyere vindhastigheter. På denne måten skal noe av effekten av planing bli tatt hensyn til i modellen. Men et single- tall system kan aldri bli rettferdig under alle forhold. Størst vansker blir det når båtene har veldig ulike egenskaper. Noen båter vil være gode lettvindsbåter andre er gode hardværsbåter, noen er gode på kryss, andre på slør og lens.

Tabellen viser modellen for beregning av OSN,  altså NOR Rating måltallet, med vektingen av ulike vindvinkler under ulike vindstyrker.

Sann vind (knop)

8 12 16

Vekt 0,25 0,50 0,25

Kryss VMG 40% 30% 20%

60 grader 5% 15% 20%

90 grader 5% 10% 15%

120 grader 5% 15% 20%

150 grader 5% 15% 15%

Lens VMG 40% 15% 10%