Bjørtomt foto

Trekantbaner i Hamar

Bøye-nr. 4=START/MÅL Klikk større

Bøye nr1 ligger ved Nordsveodden, Bøye nr2 ligger like utenfor Hamargrunnen (Som også har eget merke med stake og som ikke bør by på dybdeproblemer ved normal vannstand), Bøye nr 3 er utenfor Domkirkeodden. Bøyene benevnes enten med disse navn eller nr. For dere som ikke er kjent har man rett linje mellom bøye 1-2-3 og det bør seiles mot tele-mast i åsen (Bangsberget) når man har rundet bøye 1 sørfra. Andre retningen er litt mer komplisert. Fra bøye 3 må man finne den skogkledde odden og styre litt østenfor for å seile riktig retning. Eventuelt kan man se bakover mot masta og følge med på synlige bøyer etter hvert som man passerer. Mellom start/mål og bøye 2 Hamargrunnen er retningen mot tele-mast på Helgøya (Eksberget) og mot fyret i havna.

Makstid baner:

Det har nå blitt nye faste maks-tider der hver bøyepassering utgjør 20min og summen av bøyepasseringer (pluss nye 30min for andre runde) avgjør makstiden.

Denne totalsummen avgjør totaltiden før regatta blir avbrutt. Tellende resultat oppstår hvis denne tiden ikke har utløpt for de to første båtene over start/mål-linja. Denne tiden avgjør også når hele regattaen avbrytes og andre runde annuleres. I siste tilfelle gjelder første runde som tellende resultat.

Det ble altså bestemt at minimum to båter må fullføre innen makstid for å godkjenne regattaresultatet.

(Startsignalet for regattaen er utgangspunktet for beregning av makstiden).

Regattasjef avgjør unntak i bestemmelser før start, f.eks styrbord eller babord runding, kun en pølse, ekstra bøyer og makstider ved lite vind etc.

 

NorRating har komplett regelverk som pdf.

Hvis du vil vite hva som gjelder i NorRating forskriftene er det laget pdf-dokumenter som kan lastes ned fra hjemmesiden til NorLys der alle endringer for 2016 er inkludert.

Det er viktig å vite at ratingen for din båt blir vedlikeholdt og kan forandres fra år til år. Den ratingen du har i år er dermed ikke gjeldende for neste år. Det er stadige endringer som skal gjøre det mer rettferdig å seile regatta og disse endringene blir overvåket internasjonalt av ORC som Nor-rating er en del av. Derfor kan du heller ikke få tellende resultat hvis du ikke betaler avgiften for årets rating-tall.

Seilingsbestemmelser 2017: (to klikkbare)

______1______

______2______

KLUBBMESTERSKAPET 2017

____________DIV. INFO-SIDER REGATTA 2017 Manuell INFO?_____⬇︎___

Bruk pilene

Klubbmesterskapet 2017 (Resultater fra og med 6. sept. bak) Bruk pilene

Delt førsteplass i Klubbmesterskapet 2017

Nå er resultatene ferdig fra Bulie. Det viste seg at det ble to båter som delte førsteplassen i år. Begge lagene hadde 4 førsteplasser, 4 andreplasser og 2 tredjeplasser som tellende poeng. Av 10 tellende seilaser ble dermed førsteplassen delt mellom Baaten og Back in Black. På 3. plass Gudmundur med Kria.

Kommentar angående delt førsteplass fra Bulie:

Årets klubbmesterskap ble mer spennende enn noen sinne. Med to båter hver med fire førsteplasser, fire andreplasser, en tredjeplass og gjennomsnittet av disse (2) som tellende måtte det bli delt førsteplass. Vi gratulerer!
Alle som deltar i regattasesongen må stille som tidtaker i minimum en regatta i løpet av sesongen. I årets sesong var det 14 tellende regattaer i klubbmesterskapet og to i Hamar race weekend. Regelen er at for å kompensere for dette brukes gjennomsnittet av de ni beste resultat som poengsum for den regatta man er tidtaker. I år oppstod den situasjon av Back in Black var tidtaker under Hamar race weekend, men dette ekskluderer dem ikke fra samme regel da vi ikke kan skille på under hvilken regatta man er tidtaker.

Regatta-avslutningen 27. september:

Nå er sesongen 2017 over og siste regatta gjennomført med tellende resultat. Det betyr at vi i år greide alle seilaser bortsett fra en. September måned har stort sett gitt vind fra øst og dette skulle ikke endre seg på avslutnings-seilasen heller. Det som kan sies å ha endret seg litt er vinden som har blitt sterkere fra regatta til regatta utover i måneden. Denne siste ble derfor en relativt vindfull affære fra øst og øst-sørøst. Banen ble lagt til Nordsveodden, trekant mot Domkirkeodden og til mål. Stor trekant ble betraktet som tilstrekkelig for å rekke målgang før høstmørket. (Bane 4-1-3-4). Ti deltakerbåter stilte, noe som er ganske bra i årets sesong. Vinden fikk fart på de store fra start og som vanlig i slike forhold sløret disse fra resten av feltet mot første runding av bøye 1. Etter runding ble det til tider litt bratt med spinaker ut fra bøya med litt klabb. Per Olav var eneste båt som klarte leggen med sitt seil oppe hele turen mot bøye 3, veldig bra!! Kryssleggen mot mål ble den tøffeste kryssen i september med Per Olav først over sterken. Sluttiden på stor trekant ble klokket inn før høstmørket gjorde sin ankomst for hele feltet.

Det var mange deltakere som dukket opp på kroa etter seilasen til en hyggelig avslutningsprat denne kvelden. Tema var seilingens fremtid på Hamar mens Bulie regnet resultater. Gudmundur ble etter en del omregninger av rekkefølge kåret til vinner og resultat på siste tiellende i år er nå offisielt i våre lister. Debatten på kroa gikk med fremtidsutsikter og med bekymring for båtforeningene som trolig vil miste opplagstomta til nytt hotell hvis politikere gjennomfører hotell-planene. Håpet er at det finnes litt fornuft som kan redde båttradisjonene på Mjøsa. Etter alt bråket med jernbanen og Hamars tilhørighet til vannet er det litt vankelig å ta til seg at denne tilhørigheten ikke stikker like dypt som lommeboka. Vi bekymrer oss for at Hamar skal miste noe av det fineste befolkningen har i et stadig press fra økonomiske interesser som legger våre tradisjonelle friområder på hoggestabben.

Koroo

Hvis noen lurer på hvorfor Chris sine resultater omhandler både båten Kamloops og Koroo så gjelder resultatene båtskroget han har benyttet under regatta i hele år med navnet Koroo. Vi har ikke justert oversikten for hvilken båt han seiler før nå og det viser seg at med den gamle riggen fra Kamloops som nylig ble montert på Koroo går det også tilsvarende fort. Gratulerer med 1. plass i andre omgang lørdag den 9. september!

Generelt om regattasidene:

Sort hake i lista bekrefter gjennomført seilas, kryss i lista betyr avlyst. Resultater for gjennomførte tellende seilaser ligger valgbart med piltast i øvre høyre kant og kommer etter hverandre utover i sesongen.

Tellende regattaer i klubbmesterskapet er uthevet med fete typer.

Onsdagsregattaer starter kl.18.00 med skippermøte kl.17.30 bortsett fra de tre siste som starter kl 17.30 med skippermøte kl 17:00.

Starttidspunkt øvrige regattaer annonseres på seilforeningens hjemmeside god tid i forkant.

Regattakomiteen vil også satse på bruk av ekstra bøyer til bruk ved lite vind og for å få til bidevind start ved østlige vinder.

Onsdager i juli legges det opp til faste treffpunkt for treningsregattaer med egen tidtaking.

Husk å sjekke Terminliste Gjøvik seilforening. Blant annet flere helger med spennende regattaer.

(TIDLIGERE ÅRS SAMMENLAGTE RESULTATER er å finne på Gammelt nytt)

---------------------

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

Visuell versjon for Start ⏳

 

(Klokkespillet gjelder kun for Hamar) F.eks onsdagsregatta start kl 1800 med 6 slag på klokke-spillet før 5 min. nedtellingen starter.

Lydsignal og flagg brukes ved 5min – 4min – 1min og start. FLAGGET BESTEMMER START

5-minuttsignalet går straks etter det 6. slaget på klokkespillet (HAMAR). Det vises i tillegg visuelt signal (flagg).

5 min: Signal + rødt flagg 🔴⬆️(opp fram til 4min gjenstår)

4 min: Signal + blått med firkant 🔵⬆️(opp fram til 1min gjenstår)

1 min: Signal + rødt 🔴⬆️(opp fram til start)

Start:  Signal +  🔴⬇️(rødt flagg senkes)  Flagg bestemmer starttidspunkt 

Ved tjuvstart gis det ett lydsignal og 🔵⬆️ blått flagg vises. Synder(e) som tar omstart, må bak startlinje og seile over starlinjen på nytt ellers diskes båten

Er det behov for generell tilbakekalling/omstart (mange som tjuvstarter), kalles alle båtene tilbake med 2 lydsignaler etter hverandre 📢 📢  og det viftes   ◀️-🔵 -▶️  med blått flagg. Når alle båter er tilbake over startlinjen vil det bli gitt nytt 5-minuttsignal 

Det er ikke lov å være over startlinjen (og heller ikke over forlengelsen av denne) i det siste minuttet før start: (1-minutt-regelen). Motor skal være stoppet før 5-minutt-signalet. (Dvs: Når nedtellingen begynner =rødt flagg oppe).

Målgang ⌛️

Mål-linjen skal passeres i motsatt retning av ved start, mellom fyret og startbøye (Ikke flagg eller lydsignal).

Unntak gjelder når regatta blir avkortet og når den blir avblåst. Avblåsing skjer ved 2 lydsignaler etter hverandre 📢 📢  og det viftes   ◀️-🔵 -▶️  med blått flagg. (Hvis det har vært tidtaking på deltid under regattaen  (før avblåsing)  godkjennes tiden som slutt-tid.)

Regattasesongen 2017

Regattasjef Bulie

Fullstendig regelverk for oss på Mjøsa i år, se "Seilingsbestemmelser til venstre". Det er også tatt opp at rødt flagg skal medbringes for å kunne få behandlet protest under regatta. Det er dermed kun båter med riktig flagg som kan protestere mot regelbrudd etc og få saken behandlet. Protesten ska leveres skriftlig innen tidsfristen som gjelder og skrives på protestformular som skal utarbeides til formålet. Derfor: Alle båter som planlegger å stille til start i år må skaffe seg rødt protestflagg.

Regattasesongen 2017 nærmer seg, selv om det ikke ser slik ut når man ser på vannstanden i Mjøsa.

Terminliste ganske lik fjorårets. Jeg har satt opp regattaansvarlige ut fra tidligere års deltakelser. 

Seilingsbestemmelsene er justert på to punkter: Absolutt maksimaltid og antall tellende regattaer.

Regattasjefen tar mer enn gjerne imot innspill, forslag til endringer og forslag generelt.

 

(Husk også å betale årsavgiften til NOR Rating.)

 

Johan

 

……../)…….

 

 

PS! Vi har oppdatert listen over medlemmenes epost-adresser.

Send epost tilbake til avsender, om du har flere epost-adresser,

og du ikke har mottatt denne eposten på ønsket adresse.

Og så kan vi prøve oss med denne:

Gi beskjed om du ikke har mottatt denne eposten … ;-)

Omtale av regelverket for kappseiling generelt: (Nyttige Lenker, Regattaregler)