Mycket Viktiga Sidan
Anmälan:
Du anmäler dig och betalar via Biljettkiosken. Kösystem för reservplats finns. Du får anmäla max två medlemmar. OBS! Du kan inte anmäla dig till aktiviteter på föreningens telefonsvarare eller e-post.
Ångerrätt, avbokning och återköp:
Du har ingen ångerrätt när du köper biljetter till konserter och evenemang enligt Konsumentverket. (Distansavtalslagen gäller ej).
Som biljettköpare är du ansvarig för att i samband med biljettköp kontrollera evenemang, datum, tid, plats och pris. Vid resor och liknande gäller resebolagens avbokningsvillkor om inte annat sägs. Om du inte kan gå på anmäld aktivitet – lämna biljetten till någon vän.
Vid inställt evenemang ska återköp via Biljettkiosken ske så snart som möjligt, senast 90 dagar efter det att arrangemanget skulle ha ägt rum. Eventuell administrativ avgift återbetalas ej.
Påminnelseavgift vid för sen betalning av faktura:
Med e-post 25 kronor, med brev 50 kronor.
GDPR:
Som medlem i GöteborgsSeniorerna samtycker du till att vi sparar namn, adress, telefon, e-postadress, bankkonto och personnummer. Uppgifterna hålls endast inom administrationen. Informationen krävs för att få bidrag från Göteborgs Stad.
Medlemsavgift:
250 kronor för år 2024 som faktureras. Glöm inte att ange fakturans OCR nummer. OBS! Betalning skall ske till Bankgiro 5216–8002.
Kontakt:
Adress: Sankt Pauligatan 23 B, 416 60 Göteborg. Telefon: 031-20 59 10. Öppet: måndag – tisdag klockan 10.00 – 13.00. Annan tid telefonsvarare.
Hemsida: www.gbgseniorerna.se
E-post: gbgseniorerna@telia.com
Organisationsnummer: 857207-2356
Bankgiro: 5216-8002
Swishnr: 1234338901
Fakturor till föreningen:
Skickas via e-post till gbgsen.kassan@telia.com
Fotografering:
Som besökare kan du bli fotograferad. Vi använder bilderna i vårt Program och hemsidan. Om du upplever det som olämpligt, vänligen kontakta vår expedition.

Styrelsen, programkommittén, värdar och personal på expeditionen arbetar alla helt ideellt. Vi önskar att fler medlemmar vill hjälpa till att administrera föreningen och våra aktiviteter. Kontakta vår ordförande Peter Liljegren.

Namn på medlemmar i styrelse, programkommitté och valberedning ser du på vår hemsida..