Välkommen till GöteborgsSeniorerna

Paddan Paddan i Göteborgs hamn
  1. GöteborgsSeniorerna erbjuder meningsfull verksamhet, där det skall finnas möjligheter till nya upplevelser av bestående och fördjupande värde där individen står i centrum.

  2. Föreningen har inga åldersgränser – alla är välkomna. 

  3. Föreningen är helt fristående. 

  4. Föreningen är en ideell organisation, som är politiskt och religiöst obunden. 

  5. Föreningens verksamhet skall präglas av nyskapande, livsglädje och social gemenskap genom aktiviteter. 

  6. Föreningens avsikt är att stimulera medlemmarna genom aktiviteter av skilda slag. 

  7. Föreningen inbjuder till studiecirklar, föreläsningar, föredrag, teater, studiebesök, vandringar, resor m.m.  

  8. Tillsammans aktiverar vi kropp och själ.

  9. När vi träffas delar vi med oss av våra erfarenheter och kunskaper, mår bra och trivs tillsammans.

Vår vision
”Att vare den bäst aktiverande och engagerande seniorföreningen i Göteborg”

Bli medlem:
* Ring vår expedition på telefon 031-20 59 10.
* Eller mejla gbgseniorerna@telia.com 
* Eller gå in under rubriken "kontakta oss" här på hemsidan.

Ge föreningens program till en kompis som vill bli medlem.
Vi skickar programmet gratis.


Mycket välkommen.