GDPR.

För att GöteborgsSeniorerna skall kunna arbeta på ett rationellt sätt måsta föreningen ha vissa personuppgifter till vårt medlemsregister och ditt samtycke till att vi sparar dessa.
I och med att du är medlem samtycker du till att vi sparar några få uppgifter.
Föreningen sparar:
- namn
- adress
- telefonnummer
- personnummer
- bankkontonummer
- e-postadress.

E-postadress för att kunna skicka ut fakturor, telefon för att nå dig och bankkontonummer om vi måste göra en återbetalning. Personnummer måste vi ha för att kunna få bidrag från kommunen.

Personuppgifterna hålls endast inom föreningen administration.

Från och med 1/1 2023 måste vi ha medlemmarnas personnummer. Detta beroende på krav från Göteborgs Idrott- och föreningsförvaltning för att få bidrag.


Fotografering
Som besökare kan du bli fotograferad. Vi använder bilderna i vårt Program. Om du upplever det som olämpligt ber dig vänligen att kontakta vår expedition.