Välkommen.
Vi är en av Göteborgs största seniorföreningar.

Under ett år erbjuder vi våra medlemmar 30 - 40 intressanta aktiviteter.
Om du trycker på följande rad så kommer du till vårt Programblad.
Läs mer i vårt Programblad.

Just nu arbetar vi för fullt med att ge våra medlemmar nya aktiviteter under hösten.

Har du någon idé om en aktivitet? Mejla rolf.stendahl01@gmail.com och tala om detta.