Välkommen.
Vi är en av Göteborgs största seniorföreningar.

Under ett år erbjuder vi våra medlemmar 30 - 50 intressanta aktiviteter.

Vårt senaste Programblad kan du läsa under "Aktivteter"Har du någon idé om en aktivitet? Mejla rolf.stendahl01@gmail.com och tala om detta.