Styrelse till och med årsstämman 2023

Peter Liljegren, ordf

070-8991877

peter.liljegren1@gmail.com

Rolf Stendahl, v.ordf.

072-5113193

rolf.stendahl01@gmail.com

Björn Hellström, sekr.

070–8295100

bjorn@bhellstrom.se

Majlis Andersson, ledamot

070-7877481

majlis.tulpan@gmail.com

Tore Askne, ledamot

070-5848460

tore.askne@telia.com

Maj-Lis Carlsson, ledamot

070-2658373

majlis42mca@gmail.com

Anna-Lena Stake, ledamot

070-3419434

annalena.stake@gmail.com

Agneta Öjersson, ledamot

070-7640732

agneta.ojersson@telia.com

Valberedning:

Vakant