Styrelse till och med årsstämman 2025

Peter Liljegren
ordförande

070-8991877

peter.liljegren1@gmail.com

Rolf Stendahl
v.ordförande

072-5113193

rolf.stendahl01@gmail.com

Björn Hellström
sekreterare

070–8295100

bjorn@bhellstrom.se

Majlis Andersson
ledamot

070-7877481

majlis.tulpan@gmail.com

Tore Askne
ledamot

070-5848460

tore.askne@telia.com

Maj-Lis Carlsson
ledamot

070-2658373

majlis42mca@gmail.com

Anna-Lena Stake
ledamot

070-3419434

annalena.stake@gmail.com

Agneta Öjersson
ledamot

070-7640732

agneta.ojersson@telia.com


Valberedning
Ingvar Nilsson

0706-698285

linilsson@icloud.com