Slik må du forberede deg til befaring

1. Fyll ut egenerklæringen
Du skal ha mottatt en e-post fra forsikringsselskapet med lenke til egenerklæringsskjemaet.


2. Hvis tilgjengelig, finn frem dokumenter om boligen
• Midlertidig brukstillatelse og/eller godkjente byggemeldinger med tegninger
• Kursfortegnelse og/ eller samsvarserklæring for det elektriske anlegget
• Resultat fra målinger av radon
• Kommunale avgifter
• Festekontrakt og festeavgift ved festetomt.
• Tilsynsrapporter eller andre dokumenter etter utført kontroll
• Skaderapporter eller andre dokumenter etter utført reparasjon
• Dokumentasjon etter oppussing/ renovering eller vedlikehold (for eksempel av våtrom, kjøkken, el- anlegg, vann og avløpsrør el.)


3. Forbered boligen på vår befaring
Før befaringen er det nødvendig at du forbereder boligen. Hvis den bygningssakkyndige ikke får tilgang til ulike bygningsdeler, kan det føre til dårligere tilstandsgrad på punkter i rapporten. Sørg for at det er tilgang til:
• Sluk
• Loftsluke
• Vann og avløpsrør
• Vegger i rom under terreng
• Vegger i rom ved siden av bad, vaskerom og dusjrom
• Tak (Sett frem stige. Gjelder ikke for befaring av leilighet).


Rydd og rengjør boligen. Det er spesielt viktig at du renser alle sluk.


Slik gjennomføres befaringen Den bygningssakkyndige skal i hovedsak basere sine undersøkelser og vurderinger på det som er synlig i boligen. Overflater som er dekket av tunge møbler, installasjoner, snø, løv eller lignende vil ikke bli undersøkt, med mindre den bygningssakkyndige mener det er nødvendig.


Fuktmålinger
Basert på nye krav er det større fokus på risikonstruksjoner som våtrom og rom under terreng. Den bygningssakkyndige vurderer konstruksjonene ved bruk av ulike måleinstrumenter. Det kan bli nødvendig å borre hull i vegger for fysisk kontroll. Hull vil tettes med egnet deksel etter kontrollen.