Velkommen!

Takstmann som takserer eiendom på SørVestlandet, Haugalandet, Ryfylke og Sunnhordaland.

 • Næringstakst
 • Tilstandsrapport
 • Verdi og lånetakst bolig
 • Boligsalgsrapport
 • Skadetaksering av byggverk og skjønn
 • Taksering av naturskade
 • Byggelånsoppfølging
 • Forhåndstakst
 • Uavhengig kontroll av nye boliger
 • Kontroll av tilstand på bygniger før sprengningsarbeider
 • Godkjent våtromsbedrift BVN
 • Godkjent energirådgiver hos Enova
 • Energiberegning næring med Simien

Tilstandsrapport

Skal du selge bolig, anbefales det en tilstandsrapport med markedsverdi. En tilstandsrapport bygger på en grundig byggeteknisk gjennomgang av boligen. I en tilstandsrapport legges det spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er særlig relevante for eierskifte.

Takstingeniøren foretar en befaring av boligen. Basert på observasjoner under befaring utarbeider vi en tilstandsrapport. Dette er en systematisk presentasjon av forhold som takstingeniøren har observert, og som – etter takstingeniørens vurdering – er av betydning for eierskifte.

Forhold som har betydning for eierskifte er teknisk tilstand og vedlikehold. Avvik beskrives fra bestemte referansenivåer, det vil si byggeforskriftene og normale forventninger om boligens tilstand etter slitasje og alder.

Rapporten kan omfatte hele bygningen eller bare deler av den.

Det er viktig å være oppmerksom på at rapporten ikke erstatter selgers opplysningsplikt eller kjøpers undersøkelsesplikt, men utgjør et dokument som er ment å bidra til å øke tryggheten for alle involverte parter.

Energirådgivning

Enova har flere støtteordninger for energiøkonomiske tiltak, se www.enova.no

Takstingeniører har dokumentert at vi oppfyller Enovas kompetansekrav, en forutsetning for oppføring i Enovas rådgiverregister.   

Jeg bistår med energimerking, veileder om energieffektivisering og energioppgradering av boliger.

Vi er behjelpelig i hele prosessen med å kartlegge ulike tiltak, samt gi råd med tanke på hvilke tiltak som bør prioriteres for en mer energieffektiv bolig. Vi gir boligen din et riktig energimerke og beregner ny energikarakter ut fra planlagte tiltak.

Du kan få tilbake inntil 150.000 kroner når du oppgraderer din bolig eller fritidsbolig. Støttebeløpet er avhengig av hvilket nivå du oppgraderer til:

 • 150.000 kr når du oppgraderer til energinivå 1 (tilnærmet passivhusnivå)
 • 125.000 kr når du oppgraderer til energinivå 2 (tilnærmet lavenerginivå)
 • 100.000 kr når du oppgraderer til energinivå 3 (tilnærmet TEK10)

Lurer du på hvilke energitiltak du bør gjennomføre i boligen din, eller hvordan du kan få støtte. Svarene får du ved å snakke med meg. jeg vil da kartlegge tilstanden på boligen, energimerke boligen og lage en plan med tiltak som vil redusere energibruken og samtidig øke markedsverdien av din bolig.

Enova dekker inntil kr 7.500 av kostnaden dersom du benytter kvalifisert energirådgiver for å energimerke og lage en tiltaksplan som passer for boligen din.

Støtte fra Enova til energirådgivning er ikke behovsprøvd og utbetales uavhengig om det iverksettes tiltak for å forbedre boligens energimerke eller ikke. 

Jeg erfarer økt interesse for energieffektivisering hos mine kunder. Isolasjonstykkelse på vegger og tak, isolasjonsverdi for vinduer og hvordan boligen varmes opp tillegges stadig større betydning hos boligkjøpere. Ved salg av bolig anbefales spesielt å være oppmerksom på at det bør utføres en detaljert energimerking dersom boligen er oppgradert med økt isolasjonstykkelse eller nye vinduer siden byggeår. Ved å utføre en detaljert energimerking øker en detaljnivået i beregningen og en sikrer en at alle påkostninger hensyntas, en forutsetning for å kunne gi boligen et riktig energimerke med riktig energi- og oppvarmingskarakter. I mange tilfeller erfarer jeg at boliger oppnår en kraftig forbedret energikarakter gjennom en detaljert energimerking, noe som utgjør en stor merverdi for den både kjøper- og selger av boligen.

.