Fjetland Takst As ble stiftet i 2003

Jan Willy Fjetland har drevet eget tømrerfirma siden 1987, byggmester siden 1993.

Jan Willy Fjetland er sertifisert gjennom Norsk takst

Boligtaksering

Taksering av næringseiendom

Skadetaksering og Skjønn

Naturskadetaksering

TRV ­ TEGOVA RESIDENTIAL VALUER

En TRV-status er et kvalitetsstempel som viser kvalifisering, kunnskap og erfaring til å kunne gjennomføre boligtaksering av høyeste kvalitet. I tider med økonomisk usikkerhet vil kunder oppsøke fagfolk med spesialkunnskap og erfaring som kan hjelpe de med vanskelige beslutninger i forbindelse med større investeringer.

FJETLAND TAKST AS er godkjent innen følgende områder: Tiltaksklasse 1

Ansvarlig søker-alle typer tiltak

Prosjekterede-Konstrukjons-sikkerhet

Utførende- Overordnet anvar for utførelse

Utførende- Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Uavhengig kontroll. Luft-tethet og våtrom i boliger

Jan Wily Fjetland har mesterbrev som tømrer og Fjetland Takst er firmatilnyttet som godkjent mesterbedrift