Fjetland Takst As ble stiftet i 2003

Jan Willy Fjetland har drevet eget tømrerfirma siden 1987, byggmester siden 1993.

Jan Willy Fjetland er sertifisert gjennom Norsk takst

Boligtaksering

Taksering av næringseiendom

Skadetaksering og Skjønn

Naturskadetaksering

TRV ­ TEGOVA RESIDENTIAL VALUER

En TRV-status er et kvalitetsstempel som viser kvalifisering, kunnskap og erfaring til å kunne gjennomføre boligtaksering av høyeste kvalitet. I tider med økonomisk usikkerhet vil kunder oppsøke fagfolk med spesialkunnskap og erfaring som kan hjelpe de med vanskelige beslutninger i forbindelse med større investeringer.

Jan Wily Fjetland har mesterbrev som tømrer og Fjetland Takst er firmatilnyttet som godkjent mesterbedrift

BYGGEBRANSJENS VÅTROMSNORM, BVN

Fjetland Takst AS er registrert som Godkjent våtromsbedrift

Byggebransjens Våtromsnorm (BVN/Våtromsnormen) er et verktøy for planlegging, bygging og vurdering av våtrom (baderom, dusjrom og vaskerom).
Målet er å heve kvaliteten på våtrom med hensyn til funksjon og levetid, det vil si å lage solide, funksjonelle og varige våtrom som blir overlevert (kunden) med en god brukerveiledning.

Våtromsnormen inneholder dokumenterte løsninger som ivaretar alle myndighetskrav til våtrom på en god måte, og sikrer riktig jobb første gang.

BVN er inndelt i 6 kapitler:

  1. Administrasjon
  2. Planlegging
  3. Konstruksjoner
  4. Installasjoner
  5. Materialer og produkter
  6. Kvalitetssikring og dokumentasjon

Den inneholder også koblinger til plan- og bygningsloven (Pbl), forskriftene til Pbl og veiledninger til forskriftene.

BVN er utarbeidet av SINTEF i samarbeid med Fagrådet for våtrom (FFV).
Våtromsnormen utgis i elektronsik versjon. To ganger i året kommer en oppdatering med nye og reviderte blader.