Prisliste 2023

Boligtype

Tilstandsrapport Ny

Verditakst

3d scan

Leilighet

Pris

Pris:

Pris

Inntil 100 kvm

8 500,-

3500,-

3 000,-

 

Over 100 kvm

10 000,-

Enebolig/Rekkehus/

Tomannsbolig/Hytte/leilighet i mindre sameie.

Tilstandsrapport Ny

 Verditakst

 3d scan

 Forhåndstakst

Inntil 150 kvm

12 000,-

4000,-

4 000

 4 000

150 – 250 kvm

12 500,-

4000,-

5000 4 000

250- 350 kvm

13 000,-

6000

Energirådgivning

 

10 000

Næringstakst i fra

15 000 15 000

15 000

Dersom selger har en vedlikeholdsplikt for fellesarealer i flermannsboliger og leilighetskomplekser, må tilstandsrapporten også omfatte disse. Dette gjelder også hvis arealene har en særlig nær tilknytning til boligen som skal selges, dette gjelder ofte mindre sameier, det blir da full rapport.

Eventuelt merarbeid med å innhente tegninger, dokumentasjon o.l. fra f.eks. kommunes arkiver og eventuell flytting av
inventar/møbler/hvitevarer for å komme til installasjoner, faktureres etter medgått tid.

Tillegg for kjøring kr 15 utover 30 km i fra Haugesund tur retur.

Tillegg for å sette verdi på tilstandsrapport kr  1 500,-

Timepris inkl. mva. kr 1 700,-

Uavhengig kontroll våtrom og lufttethet kr 12 000,-

Energimerking kr 750,-

Energirådgivning ca. kr. 10 000,- litt etter størelse på bygg

Tillegg for rapport i brev kr 150,-

Pris på øvrige oppdrag etter avtale.

Aller priser er oppgitt inkl. mva

Areal er oppgitt i BRA (Bruksareal) Bod og garsje regnes med.

Nyhet 3d scan av boliger og leiligheter, eksempel på 3d scan https://my.matterport.com/show/?m=rtj5g66mZeW

Prisene gjelder fra 01.04.2022