Prisliste 2024

Boligtype

Tilstandsrapport Ny

Verditakst

3d scan

Leilighet

Pris

Pris:

Pris

Under 60 kvm

Mellom 60 og 120 kvm

8 000,-

10 000,-

5 000,-

2 000,-

 

Over 120 kvm

12 000,-

Enebolig/Rekkehus/

Tomannsbolig/Hytte/leilighet i mindre sameie.

Tilstandsrapport Ny

 Verditakst

 3d scan

 Forhåndstakst

Inntil 150 kvm

15 000,-

5000,-

3 000

 5 000

150 – 250 kvm

17 000,-

5000,-

4000

250- 350 kvm

20 000,-

Energirådgivning

 

12 000

Termofotografering

3 000

Næringstakst i fra

Tilstandsrapport næring, i fra

Verditakst næring, i fra

15 000

15 000

Tillegg:

Ekstra boenhet    kr 1.000,-

krypkjeller kr 1 000,-

Dersom selger har en vedlikeholdsplikt for fellesarealer i flermannsboliger og leilighetskomplekser, må tilstandsrapporten også omfatte disse, gjelder minder sameier på under 4 enheter.

Eventuelt merarbeid med å innhente tegninger, dokumentasjon o.l. og  flytting av
inventar/møbler/hvitevarer for å komme til installasjoner, faktureres etter medgått tid.

Tillegg for å sette verdi på tilstandsrapport kr  3 000,-

Timepris inkl. mva. kr 1 875,-

Uavhengig kontroll våtrom og lufttethet kr 12 000,-

Energimerking fra kr 2500,- på bolig og i fra 15 000 på næring

Energirådgivning ca. kr. 12 000,- 

Termografering i fra kr 3 000,-

Praktisk info

  • Kjøring faktiske kostnader for bom/parkering og etter statens satser. Det vil tilkomme tillegg for kjøretid utover 20 min, jfr. oppgitt timepris.
  • Alle priser er oppgitt inkl. mva.