Norsk takst

Fjetland Takst AS er medlem i Norsk takst.

Norsk takst er landets største og eldste organisasjon for takstforetak og takstmenn. NT-sertifiserte takstmenn har gjennomført den lengste, offentlig godkjente takstutdanningen i Norge. Vi er den eneste organisasjonen som stiller karakterkrav for å bli medlem, og vi stiller høye krav til årlig etter- og videreutdanning. Våre medlemmer utfører takst over hele landet, på mange ulike områder som bolig, næringseiendom, skade, landbruk, teknologi- og spesialområder.

Det er kun NTs takstutdanning som kvalifiserer til medlemskap i NT. Det sikrer takstfolk med en solid faglig bakgrunn, og en tyngde som gir kundene trygghet for en objektiv og grundig takst. NT-kvalifiserte takstmenn er pålitelige folk som er opptatt av å gjøre en skikkelig jobb.

Svea Finans

Når takseringsoppdraget er utført vil du motta en mail med link til en betalingsside. Her kan du velge å utsette eller dele opp din betaling, Dette tilbudet gjelder i tre dager etter at du har motttat linken.

Velg 3 eller 6 mbd uttsettelse med etablerigsgebyr på kr 195 og måndelig termingebyr på kr 35 rentefritt

FFV BIDRAR TIL REDUKSJON AV VÅTROMSSKADER I NORGE

«Fagrådet for våtrom er en flerfaglig og uavhengig medlemsorganisasjon.

Vår ideelle oppgave er å fremme det optimale våtrom.»

Fagrådets visjon er bedre våtrom gjennom BVN, en målsetning som man jobber mot gjennom:

  • bruk og oppdatering/videreutvikling av Byggebransjens våtromsnorm (BVN)
  • bedre materialdokumentasjonen
  • registrering av produkter og utstyr
  • utdanning av prosjekterende, utførende og kontrollerende ledd
  • stimulering av forsknings- og utviklingsarbeid
  • og bred informasjonsvirksomhet

Videreutvikling og oppdatering av BVN skjer i samarbeid med SINTEF Byggforsk. Normen utgis i elektronisk versjon som oppdateres 2 ganger i året.

http://ffv.no/