2016 Innleid byggeledelse  i Ras og skredsikring entreprise  . Byggherre Statelig energiselskap, Skjomen Narvik

2016 - 2017 : Innleid byggeledelse hos offentlig byggherre  Fjellsikring og rehablitering av fjellhall . Oslo

2017 Innleid byggeleder og KU , Bygging  av et større oljeutskilleranlegg og rehanlitering av transformatorsjakter . Byggherre , Energiselskap. Oslo

2018 Innleid byggleleder og SHA koordinator (KU) , rehanblitering av transformatorsjakter for et offentlig eid energiselskap. Oslo

2018 Innleid byggeleder EPC kontrakt , Grunn, bygg, høyspent elektro. Byggherre : Energiselsap , Bjerkreim .

2017-2019 :  Byggeledelse og SHA Koordinering , Nybygg og rehablilitering av transformatorstasjon . Bygherre : Energiselskap, Lillehammer

2018  -2019 Byggeledelse og SHA koordineing , Oppføring av administrasjonsbygg , for Energiselskap,  Lillehammer

2019  HSE Management for hovedentreprenør  GE Grid solutions , Totalentreprise etablering koblings stasjon  for Statnett SF , Sauda.

 06. 2020 - 03.2022 : Utleie av  byggeleder og SHA koordinator ,   Reinvesteringsprosjekt transformatorstasjon. Byggherre  Statnett SF - Verdi NOK 800 Mill

04. 2023 - ?  :  Ditt prosjekt ? 

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud