2016 : Innleid byggeledelse.Ras og skredsikring av transfformatorstasjon Byggherre Statnett SF. Skjomen Narvik.

2016 - 2017 : Innleid byggeledelse  fjellsikring og rehablitering av transformatorsjakter  i fjellhall . Byggherre Statnett SF Oslo

2017 Innleid Byggeleder og KU , Etablering  av et større oljeutskilleranlegg og rehbilitering av transformatorsjakter . Byggherre Statnett SF Oslo

2018 Innleid byggleleder og SHA koordinator (KU) , Rehablitering av transformatorsjakter  opparbeidelse av nytt uteareal , samt reasfaltering av eksisterende uteområde på transformatorstasjon Statnett SF . Oslo

2018 Innleid byggeleder EPC kontrakt , Grunn, bygg, høyspent elektro. Byggherre : Statnett SF  Bjerkreim .

2017-2019 :  Innleid Byggeleder og KU (SHA Koordinator) , Nytt kontrollbygg  og oppgradering av transformatorstasjon  med nye koblingsfelt 300 kV. Bygherre : Statnett SF, Lillehammer.

2018  -2019 : Innleid Byggeleder og KU (SHA koordinator)  Oppføring av nytt oppmøte og administrasjonsbygg , for Statnett SF,  Lillehammer.

2019  Innleid HSE Management for hovedentreprenør GE Electric Norway  , Totalentreprise etablering koblings stasjon 420 kV  . Byggherre  Statnett SF , Sauda.

2020 - 2023 : Innleid Byggeleder og SHA koordinator , Oppgradering av transformatorstasjon 300 og 420 kV.Bygging av tre nye  transformatorsjakter , kaianlegg og transportvei for transformator transport.  Oppføring av nytt kontrollbygg , adm.bygg og garasjeanlegg  med verksted . 

2023 : Innleid KU ( SHA koordinator) Ombygging kjøpesenter . Byggherre Thon Kjøpesenter Øst AS.

2024   :  Ditt prosjekt ? 

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud