2016 Innleid byggeledelse  i Ras og skredsikring entreprise  . Byggherre Statelig energiselskap, Skjomen Narvik

2016 - 2017 : Innleid byggeledelse hos offentlig byggherre  Fjellsikring og rehablitering av fjellhall . Oslo

2017 Innleid byggeleder og KU , Bygging  av et større oljeutskilleranlegg og rehanlitering av transformatorsjakter . Byggherre , offentlig eid energiselskap. Oslo

2018 Innleid byggleleder og SHA koordinator (KU) , rehanblitering av transformatorsjakter for et offentlig eid energiselskap. Oslo

2018 Innleid byggeleder EPC kontrakt , Grunn, bygg, høyspent elektro-. Byggherre : Energiselsap , Bjerkreim .

2017-2019 :  Byggeledelse og SHA Koordinering , Nybygg og rehablilitering av transformatorstasjon . Bygherre : Energiselskap, Lillehammer

2018  -2019 Byggeledelse og SHA koordineing , Oppføring av administrasjonsbygg , for energiselsap Lillehammer

2019  HSE Management for hovedentreprenør , totalentreprise etalering av ny koblings stasjon , Sauda.

Vår /Sommer 2020 -Oppstart nytt prosjekt  , Rivning og ombygging , samt nybygg i tilknytning til  transformatorstasjon , Skien