Om Ebcon Advansia AS

Ebcon Advansia AS , er et lite konsulent og bemmanings selskap etblert som i 2016, som enkeltpersonsforetak .

Vår hoved virksomhet er uleie av funksjonærer til bygg og anleggsbransjen . 

Siden oppstarten i 2016 har vi opplevd en jevn vekst og etterspørsel etter våre tjenester.

I Januar 2017 endret vi organisasjonsform til aksjeselsskap . 

Ebcon Advansia AS ble etablert av Daglig leder Eirik Breie, som ønsket å etablere egen næring , etter mange lærerike  år som funksjonær i anleggsbrasjen. I blandr annet selskaper som  NCC ,Veidekke og Fjærby Fjellsikring AS. 

Ebcon Advansia AS er lokalisert i Ål i hallingdal og påtar seg oppdrag i hele Norge. 

Vi er en liten og fleksibel organsissjon , med et stort  bransje nettverk , noe som gir oss gode forutsetninger til å  imøtekomme kundens behov. 

Vi påtar oss oppdrag av kortere og lengre varihet og med  20-100% stillingsbrøk