Om Ebcon Advansia AS

Ebcon Advansia AS , er et lite konsulent selskap som ble etablert  i 2016,  først som enkeltpersonsforetak .I Januar 2017 endret vi organisasjonsform til aksjeselsskap

Vår hoved virksomhet er uleie av funksjonærer til bygg og anleggsbransjen . 

Siden oppstarten i 2016 har vi opplevd en jevn vekst og etterspørsel etter våre tjenester.

Ebcon Advansia AS ble etablert av Daglig leder Eirik Breie, som ønsket å etablere egen næring , etter mange år som funksjonær i anleggsbrasjen. 

Ebcon Advansia AS er lokalisert i Ål i hallingdal og påtar seg oppdrag i hele Norge. 

Vi er en liten og fleksibel organsissjon , noe som gir oss gode forutsetninger til å  imøtekomme kundens behov. 

Vi påtar oss oppdrag av kortere og lengre varighet , fra 10-100 % rersurspådrag .