Velkommen til Ebcon Advansia AS.

Vi tilbyr utleie teknisk og HMS fagllig kompetanse innen bygg og anlegg. 

Til roller og oppdrag som ,  byggeleder , SHA koorditator (KU) , HMS ansvarlig , samt generelle funksjonæroppgaver innen bygg , anlegg og industri . 

Ebcon Advansia AS ble etablert i 2016 og vi har siden oppstarten levert byggeledere og KU til en rekke prosjekter innen  fjellsikring, rassiking, grunnarbeid , veibygging, samt større  entrepriser   innen utbygging og oppgradering av infrastruktur for EL-kraftforsyning .  

Våre oppdragsgivere er kosulent og bemanningselskaper, statlige etater, offentlige foretak, entreprenører, eiendoms selskaper og kraft og netteselskap.

Ebcon Advansia AS  tilbyr utleie av personell til følgende funksjoner: