Velkommen til Ebcon Advansia AS.

 

Ebcon Advansia AS, leier ut  teknisk kompetanse, til funksjonæroppgaver, operativ og stedelig ledelse av bygg og anleggsprosjekter.  

Vi leier ut rersurser til  byggeledelse ,SHA koordinering, samt de fleste andre funksjonæroppgaver. 

Siden oppstarten i 2016 har Ebcon Advansia AS  vert engasjert i entrepriser innen fjellsikring, rassiking, grunnarbeid ,  veibygging , bygg (tre/betong) entrepriser og  større entrepriser relatert til nygbygg og rehabilitering av infrastruktur for kraftforsyning. 

Våre oppdragsgivere er kosulent og bemanningselskaper, statlige etater og offentlige foretak, entreprenør og eigendoms selskaper.

 

Vi tilbyr utleie av personell til følgende funksjoner, for kortere eller lengre perioder: 

 

  • Kombinert rolle Byggeleder og SHA Koordinator (KU)

  • Anleggsleder 

  • Prosjektleder 

  • HMS/KS personell 

  • Vi tilbyr fleksible bemanningsløsninger innen de fleste funksjonæroppgaver i bygg og anleggsprosjekt.