Ebcon Advansia AS. påtar seg oppdrag innen byggeledelse i privat og offentlig sektor . 

Vår byggeleder representerer byggherren i det daglige diften på byggeplassen.

Ebcon Advansia AS. Legger vekt aktiv tilstedeværelse, tett oppfølging av HMS , framdrift og kvalitet.

Vi legger vekt på effektiv utnyttelse av våre rersurser i små og store prosjekter.

Rollen som byggeleder innebærerer blandt annet 

  • Oppfølging  i riggfase. 
  • Kontraktsoppfølging, endringshåndtering og økonomioppfølging i prosjekt under  gjennomføringsfasen.
  • Byggeplass administrasjon, oppfølging av kontrakt   HMS  framdrift og kvalitet 
  • Kontroll av utfrelse og leveranser. 
  • Gjennomføre og lede byggemøter , framdiftsmøter og andre særmøter 
  • Sluttbefaring og overtakelse. Oppfølging av restpunkter.
  • Behandling av FDV . Kontroll og godkjenning, i samråd med oppdragsgiver. 
  • Bistand med sluttopgjør og avslutning av kontrakt.

Vi benytter  ryddige kontraktsformular  , som gir trygget og forutsigbarhet for begge parter.

Vi benytter enten oppdragsgivers kontraktsformat  eller  Norsk Standard kontrakt 8403 for innleid byggeledelse, for  oppdrag av lengre varighet . 

For kortere oppdrag eller oppdrag der vi leverer rersurser til andre roller benytter vi egen kontraktsmal /oppdragsavtale  tilpasset  det aktuelle oppdraget.  

Fullstending oppdragsoversikt med referanser og CV for aktuelle rersurser kan sendes på forespørsel