Ebcon Advansia AS. påtar seg oppdrag både for offentlige og private byggherrer.

Vår byggeleder representerer byggherren i det daglige diften på byggeplassen.

Ebcon Advansia AS. Legger vekt på aktiv tilstedeværelse, med tett oppfølging av HMS , framdrift og produksjon , kontroll og dokumentasjon av kvaliteten  på utført arbeid

Vi legger vekt på effektiv utnyttelse av våre rersurser i små og store prosjekter.

Rollen som byggeleder innebærerer blandt annet 

  • Oppfølging og bistand i riggfase. 
  • Kontraktsoppfølging, endringshåndtering og økonomioppfølging i prosjekt under  gjennomføringsfasen.
  • Byggeplass administrasjon, oppfølging av kontrakt   HMS  framdrift og kvalitet 
  • Gjennomføre og lede byggemøter , framdiftsmøter og andre særmøter 
  • Sluttbefaring og overtakelse. Oppfølging av restpunkter.
  • Behandling av FDV . Kontrollere og godkjenning, i samråd med oppdragsgiver. 

Ryddige avtaler for begge parter.

Ved større oppdrag av en viss varighet benyttes Norsk Standard kontrakt 8403 for innleid byggeledelse.

For kortere oppdrag eller oppdrag der vi leverer rersurser til andre roller benytter vi NHO Service avaler om innleie av arbeidskraft 

 

 

 

 

 

 

Fullstending oppdragsoversikt med referanser og CV for aktuelle rersurser kan sendes på forespørsel