Ebcon Advansia AS utfører oppdrag i privat og offentlig sektor . 

Vår byggeleder representerer byggherren i det daglige diften på byggeplassen.

Ebcon Advansia AS. Legger vekt på aktiv tilstedeværelse, tett oppfølging av HMS , framdrift og kvalitet.

Vi legger vekt på effektiv utnyttelse av våre rersurser i små og store prosjekter.

Rollen som byggeleder innebærerer blandt annet 

  • Oppfølging  i riggfase. 
  • Kontraktsoppfølging, endringshåndtering og økonomioppfølging i prosjekt under  gjennomføringsfasen.
  • Byggeplass administrasjon, oppfølging av kontrakt   HMS  framdrift og kvalitet 
  • Kontroll av utfrelse og leveranser. 
  • Gjennomføre og lede byggemøter , framdiftsmøter og andre særmøter 
  • Sluttbefaring og overtakelse. Oppfølging av restpunkter.
  • Behandling av FDV . Kontroll og godkjenning, i samråd med oppdragsgiver. 
  • Bistand med sluttopgjør og avslutning av kontrakt.

Vi benytter  ryddige avtale format , som gir trygget og forutsigbarhet for begge parter.

Vi benytter enten oppdragsgivers kontrakformat eller  Norsk Standard kontrakt 8403 for innleid byggeledelse, for  oppdrag av lengre varighet . 

For kortere oppdrag eller oppdrag der vi leverer rersurser til andre roller benytter vi NHO Service avaler om innleie av arbeidskraft 

Fullstending oppdragsoversikt med referanser og CV for aktuelle rersurser kan sendes på forespørsel