Velkommen til Ebcon Advansia AS.

Ebcon Advansia AS, leier ut teknisk kompetanse, for operativ og  stedelig ledelse av bygg og anleggsprosjekter.  

Vi tilbyr utleie av rersurser som byggeleder , SHA koorditator (KU) , HMS ansvarlig /HSE management, samt andre bygg og anleggs relaterte funksjonær oppgaver. 

Siden oppstarten av selskapet i 2016 har vi levert byggeledere og KU (SHA Koorditantore) , til en rekke prosjekter innen  fjellsikring, rassiking, grunnarbeid , veibygging, samt byggrelaterte  entrepriser  i forbindelse med oppgradering av infrastruktur for EL-kraftforsyning. 

Våre oppdragsgivere er kosulent og bemanningselskaper, statlige etater, offentlige foretak,energientreprenører og eigendoms selskaper.

Ebcon Advansia AS  tilbyr utleie av personell til følgende funksjoner: