Viktig informasjon fra Wold-Trade

Viktig informasjon fra Wold-Trade

Viktig informasjon fra Wold-Trade - Bevisste strategier om å forhindre konkurranse om emballasje i Norge med forsøk på å utelate 100% bionedbrytbare produkter uten mikroplastavfall.

Plastbransjen i Norge står meget sterkt, og det er en voldsom lobbyvirksomhet for å beholde mest mulig konvensjonell plast gjennom bl.a. media inkl. NRK og andre interesseorganisasjoner. De siste ukers medieomtale om plast er åpenbart svært viktig for miljøet og det har økt folks bevissthet i større grad enn tidligere. Det er imidlertid svært uheldig at NRK, med bl.a. Forbrukerinspektørene og programserien «Planet plast» ikke i større grad er kritisk til kildebruken - og flere aktører som tjener betydelige summer på å beholde mest mulig konvensjonell plast har fått uttale seg i stor skala. Man blir oppfordret til fortsatt å bruke og resirkulere plast - og at dette er det «beste» alternativet… Forskningsinstituttene som er intervjuet av NRK driver oppdragsforskning finansiert av bl.a. plastindustrien og har «tilfeldig nok» konkludert med at plast er det beste… Mener det er interessant å få frem at bl.a. uavhengige SINTEF m.fl. i Emballasjeforsk (som ikke har blitt intervjuet i media) mener det helt motsatte og kaller 100% bionedbrytbare filmer («biofilm»)- for fremtiden!. Ledende forskere fra SINTEF har bl.a. uttalt at det som fremgår av NRK er helt feil! «Biofilm» nevnes ikke med ett ord i NRK. «Bioplast» nevnes imidlertid av NRK (Biobag). Bioplasmaterialer - bestående av plast og biomateriale, gir ved nedbrytning betydelige mengder mikroplast til naturen - og er på mange måter verre enn alminnelig plast. Det er svært viktig å vite forskjell på «bioplast» og 100% nedbrytbar «biofilm».

«Grøntpunkt Norge» som "folk flest" trolig oppfatter som en fristilt interesseorganisasjon for miljøet er i realiteten en privat interesseorganisasjon eid av en sammenslutning av de største materialselskapene i Norge (blant annet en rekke plastprodusenter og andre interessenter som tjener betydelige beløp på å beholde konvensjonell plast i dagens system) inkl. handelsnæringen selv. (Hvor ofte har du ikke stusset over hvor mye plast grønnsakene dine pakkes inn i). Av de kronene du betaler i butikken for handleposen din ser Grøntpunkt Norge et potensiale på mer enn 450 millioner kroner til årlige utbytte. Det er svært upopulært å diskutere alternativer til plast dersom dette går på bekostning av interessentenes ønske om utbytte - til tross for at det finnes 100% nedbrytbare alternativer.

«Avfall Norge» en annen bransje-interesseorganisasjon i Norge, sendte nylig ut et infoskriv til en rekke industribedrifter i Norge hvor det i likhet med Grøntpunkt Norge oppfordres til plastbruk og resirkulering, og samtidig rakkes det ned på nedbrytbare materialer. Det hevdes at det ikke finnes noen standarder eller kriterier for slike materialer (DETTE ER DIRKETE FEIL!). I EU har man en årrekke hatt strenge standarder og kriterier for slike materialer. Selv Det Norske Veritas sertifiserer produkter etter standarder fra EU. Bl.a. «OK Compost» og «OK Home Compost» er eksempler på standarder som innebærer at materialene er 100% nedbrytbare. «OK Home Compost» innebærer eksempelvis at produktet skal bryte ned i helhet på cirka ett år og kan hjemmekomposteres.

Det har vært hevdet at slike 100% binonedbrytbare materialer er problematisk for komposteringsanleggene da det tar lang tid å bryte ned. Dette er ikke noe problem lengre med de nyeste hightech materialene (BIOSKA 501) som i et industrielt komposteringsanlegg brytes ned på ca. 12-14 dager.

I slutten av mai blir det avholdt et innlegg på Miljødirektøratet. Håper sterkt på å få til en forandring!

17.06.2018 19:19