Velkommen til WOLD-TRADE!

WOLD-TRADE er et firma som formidler et vidt spekter av nytenkende løsninger/ varemerker med teknologisk fremragende- og miljøvennlige produkter.

Bevissthet om grønn industri og sikkerhet ligger WOLD-TRADE nært.

Med bakgrunn i grafisk industri, emballasje og pakkerier, anser WOLD-TRADE, markedet som både spennende og utfordrende.

Effektivitet, automatisering og miljøbevissthet, kombinert med økte krav til kvalitet og et unikt sluttprodukt, stiller høye krav til teknologi og marked.

Nye ideer må tilpasses markedet for å oppnå tilfredsstillende resultater.

WOLD-TRADE har nettverket, ekspertisen og produktene til å bistå med denne prosessen og formidler kontakt med et nettverk av leverandører.

Ecosystem 106  - vannbasert folielaminering

Sitma E- logistic - Easy sort - tilt tray sorter

Wold-Trade finner du på Scanpack i Gøteborg i oktober 2018

Telefon: +47 90828080

Messer og aktiviteter

Du finner oss på: